een ipad, horizontaal in de hand boven een tafel vastgehouden, waaruit een schematische weergave van een netwerk in blauwtinten opstijgt

Starting an Adult Rare Tumor European Registry: STARTER-project van start

Op 27 mei was de aftrap van het STARTER-project (STarting an Adult Rare Tumor European Registry). Dit drie jaar durende project heeft als doel om de eerste stappen te zetten voor het ontwikkelen van een klinische registratie voor het Europese Referentienetwerk (ERN) voor zeldzame solide tumoren bij volwassenen (EURACAN). Het doel van deze Europa-brede registratie is door data te delen meer onderzoek mogelijk te maken ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor de Europese patiënt met een zeldzame kanker.

Met het STARTER-project wordt samen met Europese top-clinici de verschillende aspecten voor de Europa-brede registratie voorbereid, zodat deze onder de vlag van ERN EURACAN verder voortgezet kan worden. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de klinisch relevantie tumorspecifieke datasets en de IT-infrastructuur. Maar ook de juridische en ethische voorwaarden om data te kunnen delen zijn onderwerp binnen dit project.

Het belang van een Europese registratie

Het vergaren van kennis over zeldzame kankersoorten is een uitdaging door de lage patiëntaantallen. Daardoor hebben patiënten met een zeldzame vorm van kanker minder toegang tot effectieve interventies en actuele richtlijnen in vergelijking met patiënten met een niet-zeldzame vorm van kanker. Het opzetten van een Europese registratie en database bevordert klinisch onderzoek en de kwaliteit van zorg, en helpt om de kennis rondom zeldzame kankers te vergroten. Waar er in Nederland jaarlijks 23.000 nieuwe patiënten met een zeldzame vorm van kanker worden gediagnosticeerd, zijn dit er in Europa meer dan 500.000. Juist voor een relatief klein land als Nederland is het daarom belangrijk om op Europees niveau samen te werken bij zeldzame kankers.

Het doel van de EURACAN-registratie

De EURACAN-registratie moet de kennis rondom zeldzame kankers vergroten door het bevorderen van klinisch onderzoek op het gebied van:

  • het beloop van de ziekte voor de verschillende zeldzame kankers
  • de effectiviteit van gegeven behandelingen voor iedere zeldzame kanker
  • de verschillende factoren die een rol spelen bij de prognose
  • de kwaliteit van zorg rondom zeldzame kankers

De rol van IKNL

IKNL wordt vanwege de expertise in registraties dankzij de Nederlandse Kankerregistratie en vernieuwende technische toepassingsmogelijkheden, zoals het Personal Health Train-principe, vanuit Europa gezien als een belangrijke partner binnen dit project. Vanwege deze ervaring is IKNL gevraagd om bij te dragen aan het STARTER-project en te kijken hoe Nederland als pilot kan dienen voor de opzet van deze EURACAN-registratie.

Meer informatie

Neem contact op met dr. Gijs Geleijnse, senior clinical data scientist

Gerelateerd nieuws

BlueBerry: opschalen en uitbreiden Europese registratie zeldzame solide kankers bij volwassenen

Onderzoek naar zeldzame kankers is lastig door kleine aantallen patiënten op nationaal niveau. Het Europese netwerk EURACAN startte daarom een registratie om Europa-breed data te verzamelen over zeldzame solide kankers bij volwassenen. Het BlueBerry-project, gecoördineerd door o.a. IKNL in samenwerking met Fondazione IRCCS Instituto Nazionale de Tumori en anderen, heeft als doel de registratie verder op te zetten en uit te breiden. Onder andere door het opzetten van een data-infrastructuur die snel maar duurzaam inzetbaar is en snel op te schalen. KWF honoreerde recent financiering voor dit project.

lees verder

Analyse overleving mondholtekanker Nederland & Taiwan met behoud privacy

close-up mond oudere vrouw

Het is een groep onderzoekers uit Nederland (IKNL, Maastricht University) en Taiwan gelukt om de overleving van patiënten met mondholtekanker in beide landen te analyseren zónder privacygevoelige informatie uit te wisselen. Na correctie voor vijf prognostische factoren, bleven er geringe verschillen zichtbaar in de uitkomsten van behandeling tussen Nederland en Taiwan. Dit is de eerste studie waarin de Personal Health Train-technologie is toegepast.

lees verder