Gijs Geleijnse

Gijs Geleijnse

bestuursadviseur innovatie en internationalisering

Gijs Geleijnse is senior clinical data scientist en teamleider Clinical Data Science. Daarnaast leidt hij het Personal Health Train (PHT) innovatieprogramma. Bij Clinical Data Science werken we aan innovaties om méér uit data te halen. Denk hierbij aan nieuwe analysetechnieken zoals machine learning op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Zo genereren we nieuwe inzichten voor beleidsmaker, behandelaar en patiënt. Ook werken we aan het toepassen van internationale standaarden, zodat onze data 'past' op die van centra in het buitenland. Zulke standaarden zijn bijvoorbeeld essentieel voor onderzoek naar zeldzame kankers, waarover we in Nederland niet altijd genoeg data hebben. De PHT kan worden ingezet om analyses te verrichten met data in binnen- en buitenland. We laten de data op de plaats en delen alleen de resultaten met de onderzoeker. Zo worden onze data straks vaker gebruikt, met maximaal respect voor de privacy van de patiënt.

 Om de impact van kanker te reduceren, werken we aan innovaties die nog meer uit de NKR halen mét maximaal respect voor privacy van de patiënt: de PHT is zo'n innovatie. 

Commissies 

  • lid steering committee van het Europese netwerk van kankerregistraties (ENCR)
  • lid nationale stuurgroep Personal Health Train 
  • voorzitter van de nationale Technische Werkgroep Personal Health Train  
  • lid Leadership Board OHDSI Oncology Working Group 

Zie ook 

Nieuws

De kans op kanker en overleving in Europa afhankelijk waar je wieg staat

EU rapport beating cancer inequalities

Kanker is een groot probleem voor de volksgezondheid in Europa. In 2022 waren er naar schatting 2,78 miljoen nieuwe gevallen van kanker in de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU27) plus IJsland en Noorwegen (EU+2 landen), wat overeenkomt met ongeveer vijf nieuwe diagnoses per minuut. Naar verwachting zal kanker in 2035 de belangrijkste doodsoorzaak in Europa zijn. De verschillen in Europa zijn groot en we moeten deze verschillen op Europees niveau aanpakken. Dat is de boodschap van het pas verschenen rapport Beating Cancer Inequalities in the EU: Spotlight on cancer prevention and early detection van de European Cancer Inequalities Registry (ECIR) en OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

 

lees verder

Europese samenwerking in FLORENCE project: gebruik van AI om de behandeling van darmkanker te verbeteren

groepsfoto Florence

Eén op de vier patiënten met darmkanker in Denemarken krijgt te maken met complicaties na een darmkankeroperatie, wat leidt tot heropname, blijvende schade en in sommige gevallen vroegtijdig overlijden. Het nieuwe Europese onderzoeksproject FLORENCE heeft als doel om de diagnose, prognose en behandeling van patiënten met darmkanker te verbeteren. Het project zal een hulpmiddel voor AI (kunstmatige intelligentie) ontwikkelen om artsen een betere basis te geven voor beslissingen over de behandeling van patiënten.

lees verder

Start HERACLES-project: innovatief data delen om impact van kanker te verminderen

Data

Kanker heeft een grote impact op het leven van mensen en de maatschappij. Inzichten uit data helpen om kanker te voorkomen, sneller op te kunnen sporen en beter te behandelen. Daarvoor is het samenbrengen van databronnen essentieel. Daarom gaat IKNL met andere gerenommeerde partijen in Nederland samenwerken in het HERACLES-project. Doel is om de impact van kanker te verminderen door een innovatieve, privacy-vriendelijke infrastructuur en afsprakenstelsel voor breed data delen op te zetten. De ambitie is hiermee leidend te zijn in Europa. De eerste resultaten worden medio 2023 verwacht.

lees verder

De EHDS en het secundair gebruik van kankergegevens in Nederland

EHDS

Misschien heeft u al gehoord van de EHDS. Maar wat is de EHDS precies en hoe krijgen wij hier straks mee te maken? EHDS oftewel European Health Data Space is een voorstel van de Europese commissie om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen en burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata binnen Nederland en binnen de Europese Unie. Team InnovatieLab van IKNL organiseerde met KWF op 12 december jl. een bijeenkomst over EHDS en het secundaire gebruik van kankergegevens, waarbij leden van de externe Denktank ICT & Innovatie uitgenodigd waren om hun inzichten te delen.

lees verder

Aandachtsgebied(en)

beslisondersteuning, FAIR, PHT

Contact

E-mail
LinkedIn