Computable award voor de Personal Health Train

De Personal Health Train (PHT) van IKNL en onze partners is door ICT-vakblad Computable verkozen tot beste ICT-project van het jaar. De PHT won in de categorie Zorgproject. De PHT kan actuele datacombinaties maken die op dit moment niet mogelijk zijn of die veel tijd in beslag nemen. Omdat de data bij de bron blijft, maakt de PHT het mogelijk om informatie van diverse partijen te gebruiken voor onderzoek en analyse. De PHT is als het ware een trein die langs verschillende stations (databronnen) rijdt, daar (zelflerende) algoritmes uitvoert en de conclusies uit de analyses meeneemt.

Dankzij de PHT hoeven partijen hun data niet met derden te delen, maar sturen enkel de antwoorden die volgen uit de analyse terug ‘in de trein’ naar de onderzoekers. Bijvoorbeeld, door bij de bron te analyseren kan men actueel binnen en tussen ziekenhuizen van en met elkaar leren. Dit geeft de mogelijkheid om direct aan kwaliteitsverhoging in de zorg werken.

'Een prijs als deze winnen is een erkenning voor onze aanpak. Het is mooi om te zien dat door goede samenwerking met de PHT community we in staat zijn implementeerbare producten te maken die op kleine schaal en op verschillende plaatsen in de zorg worden toegepast. Op deze manier bouwen we aan een privacyvriendelijk en duurzaam informatiestelsel voor het opslaan en uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens van alle 17 miljoen Nederlanders.'

Namens de PHT-community bedanken wij iedereen die op ons gestemd heeft na de nominatie door de jury. Deze prijs is een erkenning van het belang van een privacyvriendelijk, duurzaam informatiestelsel voor het gebruiken van persoonlijke gezondheidsgegevens.

  • Lees meer over het concept van de Personal Health Train, ook distributed learning genoemd, en hoe IKNL dit in zet. 

Juryoordeel

'De afgelopen jaren hebben Integraal Kankercentrum Nederland en Maastro laten zien dat het PHT-concept succesvol toegepast kan worden binnen onderzoeksprojecten. Om de toepassingen zo breed mogelijk te maken is een goede infrastructuur essentieel. De belangrijkste voorwaarde is data aan de bron beschikbaar te stellen in FAIR-formaat. Het is nog wel een hele uitdaging om tot een PHT-infrastructuur te komen waarbij bestaande netwerken opgeschaald worden.

De zorgsector kent een bijzondere dynamiek: veel verschillende organisaties met onderlinge afhankelijkheden zijn traditioneel gewend om individuele keuzes te maken. Om de PHT in te zetten, moeten organisaties uit het zorgveld nieuwe werkwijzen en samenwerkingen omarmen. Operationele partijen moeten in een PHT-netwerk samenwerken met onderzoekspartijen en gezamenlijke keuzes maken. Voor het uitvoeren van een decentrale analyse moet de data-eigenaar bovendien een dataset beschikbaar stellen aan derden buiten de organisatie. Het toelaten van een ‘vreemd’ algoritme in de eigen omgeving, met vaak patiĆ«ntgevoelige gegevens, is vanuit ethisch, juridisch, organisatorisch en technisch perspectief vaak zeer complex. Inherent hieraan is dat de samenwerking gebaseerd moet zijn op een hoge mate aan wederzijds vertrouwen. Met een kleine groep organisaties, die elkaar kennen en vertrouwen, slaagt dit, maar om dit met meer partijen op afstand ook goed te kunnen doen zal er nog veel moeten gebeuren. Het is een uitdaging om een groot PHT-netwerk goed in te richten, zonder de meerwaarde van het concept te verliezen. Daarom een terechte genomineerde bij de Computable Awards 2020 in de categorie Zorgproject.'