Prevalentie schildklierkanker

De prognose voor patiënten met schilklierkanker is goed. De prevalentie is daardoor ook relatief hoog. In 2022 waren er ongeveer 9.400 mensen in leven die in de twintig voorgaande jaren de diagnose schildklierkanker kregen.

Omdat schildklierkanker relatief veel bij jongvolwassenen voorkomt (zie incidentie) is de prevalentie het hoogst onder mensen op middelbare leeftijd (45 - 59 jaar).

Bij schildklierkanker is de overleving relatief hoog. Vijf jaar na de diagnose zijn 85% van de patiënten nog in leven. De sterfte is dus relatief laag. Patiënten leven echter vaak wel met gevolgen van de schildklierkanker, zoals het levenslang slikken van medicijnen en heesheid. Lees meer over de klachten na schildklierkanker.

Prognose prevalentie schildklierkanker tot en met 2032

In het rapport 'Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032' zijn prognoses over de prevalentie van schildklierkanker opgenomen. De incidentie van schildklierkanker in Nederland is de afgelopen decennia meer dan verdubbeld. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is verbeterde diagnostiek, waardoor kleinere papillaire schildkliertumoren eerder ontdekt worden. Daarnaast verklaren veranderingen in classificatie mogelijk een klein deel van de stijging. Zo worden afwijkingen die voorheen als goedaardig werden beschouwd nu als kwaadaardig beschouwd, of omgekeerd.

De 10-jaarsprevalentie van schildklierkanker stijgt van 4.228 vrouwen en 1.649 mannen in 2019 naar bijna 6.700 vrouwen en 2.600 mannen in 2032. Deze prognose is niet gebaseerd op stabiele incidentiecijfers. De voorspelde prevalentiecijfers zijn daarom wellicht een overschatting.