Overleving schildklierkanker

Sinds 1990 is de overleving van schildklierkanker iets verbeterd. De 5-jaarsoverleving van de totale groep was 74% in de periode 1981-1990 en 85% in de periode van 2011-2015. De 10-jaarsoverleving was 76% in de periode 2006-2010. Deze verbetering zal met name te wijten zijn door de toename van het aantal mensen met schildklierkanker met een laag stadium.