Overleving schildklierkanker

Sinds 1990 is de overleving van schildklierkanker iets verbeterd. Deze verbetering zal met name veroorzaakt worden door de toename van het aantal mensen met schildklierkanker met een laag stadium.

De 5-jaarsoverleving van de groep schildklierkankerpatiënten die een diagnose kregen tussen 2000 en 2004 was 77%. Voor patiënten die een diagnose kregen in de periode 2015-2019 was deze 5-jaarsoverleving 85%. De 10-jaarsoverleving was 79% in de periode 2005-2014.

De kans op overleving verschilt per type schildklierkanker. Over het algemeen is de overleving voor patiënten met een schildklierkanker relatief hoog. Dit geldt met name voor papillaire schildklierkanker, folliculaire schildklierkanker en Hürthle cel carcinoom. Voor anaplastische schildklierkanker daarentegen is de kans op overleving erg laag.

De kans op overleving is sterk afhankelijk van het stadium waarin de schildklierkanker is gediagnosticeerd. Bij lokale en regionale ziekte is de vijfjaarsoverleving relatief hoog, maar bij ziekte op afstand neemt de overleving sterk af.

Ondanks de hoge overleving sterven er jaarlijks zo'n 100 mensen in Nederland aan schildklierkanker. Lees meer over de sterftecijfers van schildklierkanker.