Incidentie schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 mensen een vorm van schildklierkanker. Papillaire en folliculaire schildklierkanker zijn de meest voorkomende vormen (85-90% van alle schildklierkankers) gevolgd door anaplastisch en medullair schildkliercarcinoom.

De totale incidentie van schildklierkanker is de afgelopen decennia fors toegenomen van 340 nieuwe patiënten in 1990 tot ongeveer 900 in 2021. Deze groei is omvangrijker dan op basis van de bevolkingsgroei en vergrijzing te verwachten valt. De oorzaak van de toename is niet bekend. Mogelijk speelt de introductie van verbeterde diagnostische technieken een rol.
 
Papillaire schildklierkanker komt het meest voor. Bij deze kankersoort is een stijgend aantal nieuwe diagoses. Ook gestandaardiseerd naar de Europese standaard populatie (ESR) zien we dezelfde trend in incidentie als de ongecorrigeerde incidentie. In de afgelopen twintig jaar is het aantal patiënten met papillaire schildklierkanker zelfs meer dan verdubbeld. Deze sterke stijging is wereldwijd te zien en heeft met name te maken met de verbeterde diagnostiek. Het betreft vooral schildklierkanker, waarbij een klein knobbeltje (nodus) is gevonden. Vanaf 2013 zien we het aantal nieuw gediagnosticeerde papillaire schildklierkankers stabiliseren. De incidentie voor de andere vormen (folliculaire schildklierkanker, Hürthle cel carcinoom, medullaire schildklierkanker en anaplastische schildklierkanker) is de afgelopen jaren vrijwel stabiel gebleven. 
 
Er worden twee keer zoveel vrouwen als mannen gediagnosticeerd met schildklierkanker. Schildklierkanker is een ziekte die relatief jonge mensen treft; 16% van alle patiënten met schildklierkanker is tussen de 18 en 35 jaar. Dit geldt met name voor de papillaire en folliculaire schildklierkanker. Voor patiënten in de leeftijd van 18 tot 35 is leeftijdsspecifieke zorg beschikbaar bij het landelijke AYA Zorgnetwerk, waarbij aandacht is voor onder andere studie, werk, relaties en vruchtbaarheid.  
Lees meer over de prevalentieoverleving en sterfte van schildklierkanker. Na de behandeling van schildklierkanker kunnen gezondheidsproblemen optreden, zoals heesheid en vermoeidheid.