Schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 mensen een vorm van schildklierkanker. Dat is ongeveer 0,6% van alle nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten. Er worden twee keer zoveel vrouwen als mannen gediagnosticeerd met schildklierkanker. IKNL zet zich samen met zorgprofessionals, beroeps- en patiëntenverenigingen in om zorg te verbeteren voor patiënten met schildklierkanker.

Schildklierkanker is een ziekte die relatief jonge mensen treft. De helft van de patiënten is onder de 54 jaar als zij de diagnose schildklierkanker krijgen. 16% van alle patiënten met schildklierkanker is tussen de 18 en 35 jaar, deze jongvolwassenen met kanker worden AYA's genoemd.

Lees meer over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van schildklierkanker. Na de behandeling van schildklierkanker kunnen gezondheidsproblemen optreden, zoals heesheid en vermoeidheid. 

Bekijk ook de folder schildklierkanker waarin ook de stadiumverdeling bij diagnose schildklierkanker staat, de behandelingen en overleving. 

Informatie voor patiënten over schildklierkanker vindt u op kanker.nl

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar schildklierkanker, of over (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: IKNL.Nieuwsbericht

Expertzorg voor schildklierkanker 

Schildklier Organisatie Nederland (SON) presenteerde op 21 september het visiedocument Expertzorg voor schildklierkanker’ in het kader van september schildklierkankermaand. SON vindt dat alle mensen met schildklierkanker recht hebben op de best mogelijke zorg: expertzorg. Daarom pleiten zij voor expertzorg en concentratie van deze zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen. Daarnaast vindt de patiëntenorganisatie transparantie belangrijk. Op dit moment is het voor de patiënt met schildklierkanker niet inzichtelijk welke ziekenhuizen zich gespecialiseerd hebben in de zorg voor schildklierkanker. Dit is wel heel wenselijk. Alleen op die manier kan de patiënt een weloverwogen keuze maken. Met deze visie gaat SON in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor patiënten met schildklierkanker beter te organiseren en transparant te maken. 

lees verder

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom: complicaties en verwijspatronen

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom: complicaties en verwijspatronen

Een meerderheid van de patiënten met gedifferentieerd schildkliercarcinoom wordt bij vermoeden van de noodzaak tot meerdere operaties, niet verwezen naar een meer gecentraliseerd ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van Deborah van Dijk (UMCG) en collega’s. Om het percentage chirurgische complicaties te verminderen, zou een meer gestandaardiseerde behandeling en soms eerder verwijzing overwogen moeten worden door beter onderscheid te maken tussen patiënten met een laag en hoog risico in regionale tumorwerkgroep besprekingen.

lees verder

IKNL.Medewerker

Kalinka van de Camp

adviseur zeldzame kanker

lees verder

Sandra van der Togt

expert registratie zeldzame tumoren

lees verder

Eline de Heus

Eline de Heus

junior onderzoeker

lees verder