Expertzorg voor schildklierkanker 

Schildklier Organisatie Nederland (SON) presenteerde op 21 september het visiedocument Expertzorg voor schildklierkanker’ in het kader van september schildklierkankermaand. SON vindt dat alle mensen met schildklierkanker recht hebben op de best mogelijke zorg: expertzorg. Daarom pleiten zij voor expertzorg en concentratie van deze zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen. Daarnaast vindt de patiëntenorganisatie transparantie belangrijk. Op dit moment is het voor de patiënt met schildklierkanker niet inzichtelijk welke ziekenhuizen zich gespecialiseerd hebben in de zorg voor schildklierkanker. Dit is wel heel wenselijk. Alleen op die manier kan de patiënt een weloverwogen keuze maken. Met deze visie gaat SON in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor patiënten met schildklierkanker beter te organiseren en transparant te maken. 

In Nederland krijgen ruim 700 patiënten per jaar de diagnose schildklierkankereen zeldzame kankersoort. Ongeveer 90% van alle patiënten wordt geopereerd. Meestal betekent dit een volledige verwijdering van de schildklier. De kans op overleving is groot, maar veel mensen hebben te maken met late gevolgen van de ziekte en de behandeling. Zoals het levenslang slikken van schildklierhormonen na totale verwijdering van de schildklier. 

Ruim 60 ziekenhuizen

Schildklierkankerpatiënten worden momenteel in ruim 60 ziekenhuizen in Nederland behandeld, zo blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Hierdoor behandelt een groot deel van de ziekenhuizen maar een paar mensen met schildklierkanker. Zo vonden in 2017 bij meer dan de helft van de behandelziekenhuizen (52%) slechts 10 operaties of minder plaats (zie ook de cijfers over incidentie van schildklierkanker op NKR cijfers). 

 

Bekijk voor meer informatie het eerdere nieuwsbericht visie op expertzorg 

Oncologische zorg is expertzorg 

SON sluit zich aan bij de visie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)*: oncologische zorg is expertzorg. De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan zo snel en de mogelijkheden voor diagnose en behandeling zijn zo complex geworden dat alleen experts deze zorg kunnen bieden (Expertzorg voor alle mensen met kanker, NFK, 2019). 

Patiëntenorganisatie SON streeft naar verdere concentratie van de zorg voor schildklierkankerpatiënten in Nederland in lijn met SONCOS-normeringen. Bij voorkeur uiteindelijk in een beperkt aantal (samenwerkings)ziekenhuizenHierdoor krijgen niet alleen alle patiënten toegang tot kwalitatief goede zorg met betere kansen op overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven, maar ook biedt concentratie van zorg betere omstandigheden voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. 

Gerelateerd

Meer bezorgde patiënten na totale schildklierverwijdering

Na een totale schildklierverwijdering in verband met schildklierkanker zijn patiënten aanzienlijk meer bezorgd over hormoonsuppletie dan patiënten bij wie alleen een schildklierkwab is verwijderd. Dat blijkt uit onderzoek van universitair hoofddocent Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s dat in het tijdschrift Supportive Care in Cancer verscheen.

lees verder

Negatieve ziektepercepties na schildklierkanker: slechtere kwaliteit van leven

Negatieve ziektepercepties na schildklierkanker: slechtere kwaliteit van leven

Overlevenden van gedifferentieerde schildklierkanker met negatieve ziektepercepties rapporteren een slechtere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Deze percepties hangen onder andere samen met een algeheel slechter emotioneel en sociaal functioneren en meer vermoeidheidssymptomen, zo blijkt uit onderzoek van Dounya Schoormans (Tilburg University) en collega’s. Er zijn aanwijzingen dat psychologische interventies kunnen bijdragen aan verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en gezonde levensstijl.

lees verder