Expertzorg voor schildklierkanker 

Schildklier Organisatie Nederland (SON) presenteerde op 21 september het visiedocument Expertzorg voor schildklierkanker’ in het kader van september schildklierkankermaand. SON vindt dat alle mensen met schildklierkanker recht hebben op de best mogelijke zorg: expertzorg. Daarom pleiten zij voor expertzorg en concentratie van deze zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen. Daarnaast vindt de patiëntenorganisatie transparantie belangrijk. Op dit moment is het voor de patiënt met schildklierkanker niet inzichtelijk welke ziekenhuizen zich gespecialiseerd hebben in de zorg voor schildklierkanker. Dit is wel heel wenselijk. Alleen op die manier kan de patiënt een weloverwogen keuze maken. Met deze visie gaat SON in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor patiënten met schildklierkanker beter te organiseren en transparant te maken. 

In Nederland krijgen ruim 700 patiënten per jaar de diagnose schildklierkankereen zeldzame kankersoort. Ongeveer 90% van alle patiënten wordt geopereerd. Meestal betekent dit een volledige verwijdering van de schildklier. De kans op overleving is groot, maar veel mensen hebben te maken met late gevolgen van de ziekte en de behandeling. Zoals het levenslang slikken van schildklierhormonen na totale verwijdering van de schildklier. 

Ruim 60 ziekenhuizen

Schildklierkankerpatiënten worden momenteel in ruim 60 ziekenhuizen in Nederland behandeld, zo blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Hierdoor behandelt een groot deel van de ziekenhuizen maar een paar mensen met schildklierkanker. Zo vonden in 2017 bij meer dan de helft van de behandelziekenhuizen (52%) slechts 10 operaties of minder plaats (zie ook de cijfers over incidentie van schildklierkanker op NKR cijfers). 

 

Bekijk voor meer informatie het eerdere nieuwsbericht visie op expertzorg 

Oncologische zorg is expertzorg 

SON sluit zich aan bij de visie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)*: oncologische zorg is expertzorg. De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan zo snel en de mogelijkheden voor diagnose en behandeling zijn zo complex geworden dat alleen experts deze zorg kunnen bieden (Expertzorg voor alle mensen met kanker, NFK, 2019). 

Patiëntenorganisatie SON streeft naar verdere concentratie van de zorg voor schildklierkankerpatiënten in Nederland in lijn met SONCOS-normeringen. Bij voorkeur uiteindelijk in een beperkt aantal (samenwerkings)ziekenhuizenHierdoor krijgen niet alleen alle patiënten toegang tot kwalitatief goede zorg met betere kansen op overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven, maar ook biedt concentratie van zorg betere omstandigheden voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. 

Gerelateerd nieuws

'Ik wens elke patiënt met schildklierkanker een op maat gesneden behandeling toe'

Prof. dr. Menno Vriens

Vandaag (25 mei) is het Wereld Schildklierdag. In 2021 kregen zo’n 900 mensen te horen dat ze schildklierkanker hebben. Uit de cijfers van IKNL blijkt dat de 5-jaarsoverleving rond de 85% ligt. Een mooi gegeven, maar toch heeft de behandeling een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten, zelfs na genezing. Bijvoorbeeld door het levenslang moeten slikken van schildklierhormonen. Welke ontwikkelingen zijn er om de kwaliteit van leven voor deze mensen tijdens en/of na kanker te verhogen? Hierover spraken wij prof. dr. Menno Vriens. ‘Het zou niet mogen uitmaken in welk ziekenhuis een patiënt als eerste terecht komt.’

lees verder

Studie naar schildklierkanker bij kinderen levert opvallende bevindingen op

Een jongen van ongeveer 14 jaar met bruin haar, vanaf de schouders in beeld, staart peizend met het hoofd op de handen links naar links buiten beeld

Onderzoekers Henrike Karim-Kos, oncologisch epidemioloog bij het Prinses Máxima Centrum en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), en Hanneke van Santen, kinderendocrinoloog bij het Prinses Máxima Centrum, delen hun opvallendste bevindingen nadat ze bijna 30 jaar aan data over schildklierkanker bij patiënten onder de 25 jaar analyseerden. De data zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie.

lees verder