Behandeling

Het merendeel van de patiënten met de diagnose kanker krijgt een tumorgerichte behandeling, waarbij het type behandeling onder andere samenhangt met het ziektestadium. AYA’s krijgen vaker een tumorgerichte behandeling dan patiënten ouder dan 39 jaar (99% vs. 94%).

Dat is vooral te zien bij agressief non-hodgkinlymfoom (AYA's, 98%; ouderen, 81%), schildklierkanker (AYA's, 100%; ouderen, 89%) en hersentumoren (AYA's, 87%; ouderen, 77%). Daarnaast is er ook een deel van de AYA’s dat na de diagnose niet (direct) wordt behandeld. Jongvolwassen mannen en vrouwen met hersentumoren (13% en 12%) en jongvolwassen mannen met MPN (8%) worden het vaakst niet direct na diagnose behandeld, maar wel vaker dan de oudere volwassenen. Deze soorten kanker zijn bij diagnose vaak asymptomatisch, groeien langzaam of zijn moeilijk te bereiken.

Verschillen met oudere volwassenen

AYA-zorg 

AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. AYA-zorg is 'patient-centered & nurse-led’ georganiseerd en gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker. Kanker en behandelingen frustreren het jongvolwassen leven van de AYA-patiënt. De integrale aanpak van AYA-zorg maakt het kunnen behalen van mijlpalen die typerend zijn in deze levensfase wél mogelijk, en helpt de jongvolwassen patiënt om in diens kracht te (blijven) staan en regie over eigen leven te behouden.

Lees meer over AYA-zorg op de website van het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk.

Deze cijfers zijn afkomstig uit het rapport 'Kanker bij jongvolwassenen', waarin informatie over epidemiologie, kwaliteit van leven, organisatie van zorg en verhalen van AYA's verzameld zijn. In juni 2022 bracht IKNL in samenwerking met het AYA Zorgnetwerk dit rapport uit. Bekijk ook onze informatie over incidentie en prevalentieoverleving en sterfte en leven met en na kanker op jongvolwassen leeftijd.