• Filters Filter Created with sketchtool.
  • Kankersoort
  • Stadium
  • Behandelsoort
  • Zorgfase
  • Pathologie
  • Epidemiologie
  • Onderzoeksdomein
  • Patiëntgroep
  • Persberichten

Zoekresultaten

Acute myeloïde leukemie Acute myeloïde leukemie (AML) is een zeldzame kanker: jaarlijks krijgt slechts een kleine 800 mensen deze diagnose. De incidentie van AML is gestegen over de afgelopen jaren. De overleving van patiënten met AML is ook toegenomen met de jaren, al blijft de overleving van patiënten ouder dan 70 jaar onverminderd slecht. iknl.nl/kankersoorten/hemato-oncologie/nkr-cijfers/aml De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten Welke impact heeft de COVID-19 uitbraak de zorg voor mensen met symptomen van kanker en de zorg voor mensen met kanker. Welke factoren spelen hierbij een rol en welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Sinds de COVID-19 uitbraak daalde het aantal diagnoses kanker enorm. Door verminderde capaciteit en beperkende maatregelen is de toegankelijkheid, logistiek en inhoud van de zorg aangepast. Het project Covid Cancer Care NL betreft een analyse van de effecten op het hele zorgpad voor kanker om te komen tot concrete aanbevelingen bij het (re)organiseren van zorg.  iknl.nl/projecten/de-impact-van-de-covid-19-uitbraak Prostaatkanker in Nederland iknl.nl/prostaatkanker-in-nederland Onderzoek naar nazorgplannen bij patiënten met eierstok- of baarmoederkanker Het standaard aanbieden van een (na)zorgplan aan álle patiënten met eierstok- of baarmoederkanker lijkt niet zinvol. Patiënten die actief op zoek zijn naar informatie over hun ziekte kunnen daar baat bij hebben. Echter, bij patiënten die medische informatie liever vermijden kan een (na)zorgplan zelfs leiden tot schadelijke effecten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Survivorship care planning. For women with a gynecological cancer: does information heal or hurt?’ van Belle de Rooij (IKNL, Tilburg University). (Na)zorgplannen dienen volgens de Rooij veel beter afgestemd te worden op de informatiebehoeften van individuele patiënten.  iknl.nl/projecten/onderzoek-naar-nazorgplannen Cindy van den Berg - Verberkt adviseur palliatieve zorg iknl.nl/medewerkers/cindy-van-den-berg-verberkt Fewer breast and colorectal cancer diagnoses due to the COVID-19 crisis in the Netherlands Fewer breast and colorectal cancer diagnoses have been made in the Netherlands due to the COVID-19 crisis this spring. The decline in the number of diagnoses was more abundant in age groups invited to national population screening programmes, as compared to other age groups. More specifically, there was a drop of approximately one-third in breast cancer diagnoses (including its precursor) among 50-74-year-old women and approximately one-fifth in colorectal cancer diagnoses among 55-75-year-old men and women. These are the age groups that are invited to national population screening programmes in the Netherlands. Avinash Dinmohamed, Sabine Siesling, and coauthors described these findings in the Journal of Hematology & Oncology based on data from the Netherlands Cancer Registry (NCR) that relies on pathological cancer notifications via the Nationwide Histopathology and Cytopathology Data Network and Archive (PALGA). iknl.nl/en/news/fewer-breast-and-colorectal-cancer-diagnoses-due-t Behandeling blaaskanker De grootste groep patiënten heeft een oppervlakkige tumor. Dit type tumoren is het beste te behandelen. Als de ziekte verder gevorderd is, kan die in de spierlaag van de blaas gegroeid zijn: spierinvasieve blaaskanker. Het kan ook voorkomen dat de ziekte zich al buiten de blaas heeft verspreid, bijvoorbeeld naar lymfeklieren of elders in het lichaam of dat de tumor is doorgegroeid in de buikwand. iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker/registratie/behandeling Felice van Erning onderzoeker postdoc iknl.nl/medewerkers/felice-van-erning Epidemiologie iknl.nl/onderzoek/onderzoeksdomeinen/public-health/epidemiologie IKNL en PALGA versterken samenwerking rond beschikbaarheid data voor kankerdiagnose IKNL en de Stichting PALGA streven beide naar de beste gezondheidszorg op het gebied van kanker in Nederland. Met een op 5 juli getekende samenwerkingsovereenkomst versterken beide organisaties de mogelijkheid dat informatie over de diagnose van kanker in Nederland nog beter en sneller beschikbaar komt. Niet alleen sneller en beter maar ook met verminderde registratielast en dataminimalisatie. Een voordeel is tevens dat er gebruik gemaakt wordt van data vanuit de bron (PALGA) zodat er te allen tijde correcte en geüpdatete data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) komen. Vanzelfsprekend voldoet het beschikbaar maken van de informatie aan de wet- en regelgeving. iknl.nl/persberichten/iknl-en-palga-versterken-samenwerking-rond-beschik