Filters Filter Created with sketchtool.
  • Kankersoort
  • Stadium
  • Behandelsoort
  • Zorgfase
  • Pathologie
  • Epidemiologie
  • Onderzoeksdomein
  • Patiëntgroep

Nieuws

Selecteer een onderwerp in de filter, zoals een kankersoort, een behandelsoort of een onderzoeksdomein. 

Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022 - 2026 gepubliceerd

cover meerjarenbeleidsplan IKNL 2022-2026

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van IKNL is onlangs uitgebracht en verzonden. Het plan beschrijft op hoofdlijnen welke rol IKNL tussen 2022-2026 gaat spelen en welke uitdagingen in die periode samen met de partners moeten worden aangegaan. Zo is er een toename in incidentie en prevalentie van kanker, terwijl de zorgsector onder druk staat. Dat brengt uiteraard uitdagingen met zich mee voor patiënten en hun naasten en ook voor beleidsmakers en zorgprofessionals. Met het duiden en analyseren van data uit de NKR en andere bronnen brengt IKNL deze en andere uitdagingen voor stakeholders in beeld, zodat er goede oplossingen voor kunnen worden gevonden.

lees verder

Handreikingen complementaire zorg in de palliatieve fase in ontwikkeling

close up handen van vrouw op bank

De huidige richtlijn complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden door experts in complementaire zorg naar de wens tot herziening van de richtlijn en naar de vorm van deze herziening. Daarnaast is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen. Op basis daarvan is besloten om een handreiking te ontwikkelen, waarin op een praktische manier wordt beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar zijn, hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast en welke contra-indicaties er zijn. Er wordt een aparte handreiking ontwikkeld voor volwassenen en voor kinderen. Onlangs is de werkgroep voor deze handreikingen van start gegaan en de werkgroepleden verwachten dat ze in 2023 gereed zijn.

 

lees verder

Kerncijfers darmkanker: 12900 diagnoses in 2021

Kerncijfers darmkanker

In 2021 kregen bijna 13.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Het aantal diagnoses is daarmee weer op het verwachte niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, die IKNL in het kader van darmkankermaand maart op een rij heeft gezet.

lees verder

Conditionele overleving bij morbus Waldenström neemt af naarmate patiënt langer leeft

Hoewel de relatieve vijfjaarsoverleving voor morbus Waldenström steeg na de introductie van rituximab aan het begin van deze eeuw, neemt de conditionele overleving vandaag de dag nog steeds af naarmate de patiënt langer leeft. Dat blijkt uit een onderzoek op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie van Karima Amaador (Amsterdam UMC) en collega’s van IKNL, UMCU, Reinier de Graaf Gasthuis, LUMC en Erasmus MC. Dat de conditionele overleving over tijd afneemt, wijten de onderzoekers aan het feit dat morbus Waldenström een ongeneeslijke hematologische maligniteit is, die zich kenmerkt door meerdere recidieven tijdens het ziektetraject en het gebrek aan effectieve behandelingen in het geval van recidiverende ziekte.

lees verder

Vaker naar de huisarts bij prostaatkankerklachten, behalve bij seksuele problemen

Nazorg na kanker hoeft niet altijd in het ziekenhuis plaats te vinden. 'Prostaatkanker leent zich waarschijnlijk goed voor nazorg door de huisarts omdat terugkeer van de ziekte bijvoorbeeld goed is te monitoren,' zegt onderzoeker Nicole Ezendam (IKNL). 'Daarom hebben we onderzocht welke prostaatkankerpatiënten bij de huisarts komen en met welke klachten.' Uit dit onderzoek van Ezendam en Barbara Wollersheim (AVL) bleek dat mannen die contact met de huisarts zochten, vaker klachten hadden door de prostaatkanker of behandeling ervan, vooral na operatieve of hormonale behandeling. Er was geen relatie tussen het ervaren van seksuele problemen en het contact met de huisarts. 

lees verder

Levensverwachting bij uitgezaaide prostaatkanker nauwkeuriger inschatten

microscoop

Om de overlevingskans bij uitgezaaide hormoongevoelige prostaatkanker nauwkeuriger in te schatten zou de indeling van metastasen (uitzaaiingen) in het internationaal bekendste tumorclassificatiesysteem (TNM) moeten veranderen. Dat schrijven Berdine Heesterman, postdoc bij IKNL, en collega’s in het wetenschappelijke tijdschrift BJU International.

lees verder

Herziene richtlijnen voor bestralingsdermatitis noodzakelijk

Dermatitis op hals

Het is nodig dat er eenduidige richtlijnen en adviezen komen voor patiënten die door radiotherapie huidklachten krijgen. Dat schrijft een team van onderzoekers, waaronder IKNL’er Corina van den Hurk, in een review dat verscheen in Supportive Care in Cancer. Er bestaan momenteel significante verschillen tussen de bestaande richtlijnen die opgehelderd dienen te worden.

lees verder

De haren uit je hoofd, interview over onderzoeken naar de impact van haaruitval

vrouw kaal pruik in hand

Haaruitval of alopecia is een van de meest voorkomende mogelijke bijwerkingen van een chemotherapiebehandeling. Het kan een grote impact hebben op de ervaren kwaliteit van leven. Onderzoekers Anne Versluis en Corina van den Hurk deden, met hun collega's, verschillende onderzoeken naar haarverlies, met als doel om de ziektepercepties van vrouwelijke patiënten hierover inzichtelijk te maken en hun copingstrategieën in beeld te brengen. We spraken hen over de onderzoeken en hun bevindingen.

 

lees verder