Filters Filter Created with sketchtool.
  • Kankersoort
  • Stadium
  • Behandelsoort
  • Zorgfase
  • Pathologie
  • Epidemiologie
  • Onderzoeksdomein
  • Patiëntgroep
  • Persberichten

Nieuws

Selecteer een onderwerp in de filter, zoals een kankersoort, een behandelsoort of een onderzoeksdomein. 

Verdubbeling patiënten met levercel- en galwegkanker

Levercel- en galwegkanker in Nederland Het aantal diagnoses levercel- en galwegkanker zal het komend decennium verdubbelen. Dat blijkt uit het rapport ’Levercel- en galwegkanker in Nederland’, dat trends en ontwikkelingen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) weergeeft. De overleving van beide kankersoorten is toegenomen. Desondanks zien de auteurs van het rapport ruimte voor verbetering. lees verder

‘Meer samenwerking kan bijdragen aan betere overleving van galblaaskanker’

Galblaaskanker wordt vaak in een laat stadium ontdekt

Op 8 juli promoveerde Elise de Savornin Lohman (RabdoudUMC) rond het thema ‘diagnostiek en behandeling van het galblaascarcinoom: een overzicht van de huidige praktijk’. In haar onderzoek keek ze onder andere naar de behandeling van galblaascarcinoom in andere landen en roept op tot meer centralisatie.

lees verder

Selectief uitvoeren histopathologisch onderzoek na cholecystectomie is veilig

patholoog met microscoop

Het selectief uitvoeren van histopathologisch onderzoek na een cholecystectomie is vanuit oncologisch oogpunt veilig en een werkwijze die kan bijdragen aan reductie van de zorgkosten. Dat concluderen Bart Corten (Máxima Medisch Centrum) en collega’s in een studie gepubliceerd in de European Journal of Surgical Oncology. Volgens de onderzoekers is er ruimte voor verdere optimalisatie en implementatie van deze werkwijzen om een betere selectie van relevante microscopische afwijkingen te bereiken.

lees verder

Overleving patiënten met galblaaskanker beperkt verbeterd in Nederland

Overleving patiënten met galblaaskanker beperkt verbeterd in Nederland

De overleving van patiënten met galblaaskanker is slecht en in het laatste decennium slechts beperkt verbeterd in Nederland. Dat concluderen Elise de Savornin Lohman (Radboudumc) en collega’s met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Uitgebreide chirurgie draagt bij aan een betere overleving, maar deze optie is bij slechts een op de drie patiënten ingezet. Een regionale, multidisciplinaire benadering rond uitgebreide chirurgie en systemische therapie kan mogelijk bijdragen aan verbetering van de overleving van deze patiënten.

lees verder

Betere afstemming met ziekenhuisoverstijgend zorgpad galwegcarcinoom

Hoewel in de richtlijn Galweg- en gablaascarcinoom concentratie van zorg en behandeling van perhilair cholangiocarcinoom wordt aanbevolen, verloopt de afstemming tussen de ziekenhuizen rond diagnostiek en behandeling nog niet altijd optimaal. Om hierin verbetering aan te brengen, hebben AMC, Erasmus MC, VUmc en OLVG met ondersteuning van IKNL een ziekenhuisoverstijgend zorgpad ontwikkeld. Volgens dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC) en dr. Henri Braat (Gelre ziekenhuizen) heeft dit zorgpad een duidelijke meerwaarde. “Regionale afspraken en samenwerking tussen verschillende disciplines zijn essentieel vowebsor een optimale uitkomst voor deze patiënten.”

lees verder

Ziekenhuisoverstijgend zorgpad moet afstemming tussen instellingen verbeteren

Hoewel de concentratie van de behandeling van galweg- en galblaascarcinomen in volle gang is, verloopt de afstemming tussen de ziekenhuizen over diagnostiek en behandeling niet altijd optimaal. Met de ontwikkeling van een ziekenhuisoverstijgend zorgpad willen partijen dit verbeteren. Op 11 februari 2015 hebben enkele ziekenhuizen en IKNL de plannen voor dit transmurale en multidisciplinaire zorgpad ondertekend.

lees verder