Ziekenhuisoverstijgend zorgpad moet afstemming tussen instellingen verbeteren

Hoewel de concentratie van de behandeling van galweg- en galblaascarcinomen in volle gang is, verloopt de afstemming tussen de ziekenhuizen over diagnostiek en behandeling niet altijd optimaal. Met de ontwikkeling van een ziekenhuisoverstijgend zorgpad willen partijen dit verbeteren. Op 11 februari 2015 hebben enkele ziekenhuizen en IKNL de plannen voor dit transmurale en multidisciplinaire zorgpad ondertekend.

Afstemmen en samenwerken in netwerken
In de nabije toekomst is een andere manier van organiseren en samenwerken nodig om alle oncologische patiënten optimaal van de beschikbare zorg te laten profiteren. De behandelmogelijkheden worden complexer en succesvoller en het aantal overlevers dat nazorg verdient, neemt toe. Deze veranderingen in de oncologische zorg vragen om een visie. Centraal in deze visie staan Comprehensive Cancer Networks (CCN’s): netwerken waarin sterk gespecialiseerde centra voor oncologische zorg met andere zorgpartijen samenwerken. Met als uitgangspunt: concentreren waar nodig, spreiden waar mogelijk. 
Dit project, de ontwikkeling van een ziekenhuisoverstijgend ketenzorgpad, speelt hier op in met als doel de zorg voor patiënten met galweg- en galblaascarcinoom te optimaliseren.

Ziekenhuisoverstijgend (keten)zorgpad
De plannen om een ziekenhuisoverstijgend ketenzorgpad ‘Verdenking op perihilair cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom’ te ontwikkelen worden uitgewerkt  door IKNL, de centrumziekenhuizen AMC  en Erasmus MC en de verwijzende ziekenhuizen: OLVG en Rijnstate.

Een zorgpad is de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor een patiëntengroep met een specifieke zorgvraag. In dit zorgpad beschrijft IKNL samen met de ziekenhuizen de verwijzing, overdracht, diagnostiek, behandeling, begeleiding, nazorg en palliatieve zorg conform de landelijke richtlijnen en normen. Het resultaat is een ziekenhuisoverstijgend ketenzorgpad dat ook andere ziekenhuizen kunnen gebruiken voor het optimaliseren van de zorg voor deze patiënten. Het streven is najaar 2015 het zorgpad klaar te hebben voor verspreiding en implementatie bij andere ziekenhuizen.

Verwijzing tussen ziekenhuizen verbeteren
Aanleiding voor het ontwikkelen van het ziekenhuisoverstijgende ketenzorgpad is de aanbeveling uit de richtlijn Galweg- en Galblaascarcinoom (2013). In deze richtlijn staat dat de zorg voor deze patiënten in een hooggespecialiseerd centrum plaatsvindt. Deze aanbeveling  is gebaseerd op de lage  incidentie en hoge complexiteit van chirurgie en drainagetechnieken. 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Hummel, senior adviseur (h.hummel@iknl.nl) of Saskia Lunter, projectmedewerker (s.lunter@iknl.nl).

Gerelateerd nieuws

Verdubbeling patiënten met levercel- en galwegkanker

Levercel- en galwegkanker in Nederland Het aantal diagnoses levercel- en galwegkanker zal het komend decennium verdubbelen. Dat blijkt uit het rapport ’Levercel- en galwegkanker in Nederland’, dat trends en ontwikkelingen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) weergeeft. De overleving van beide kankersoorten is toegenomen. Desondanks zien de auteurs van het rapport ruimte voor verbetering. lees verder

‘Meer samenwerking kan bijdragen aan betere overleving van galblaaskanker’

Galblaaskanker wordt vaak in een laat stadium ontdekt

Op 8 juli promoveerde Elise de Savornin Lohman (RabdoudUMC) rond het thema ‘diagnostiek en behandeling van het galblaascarcinoom: een overzicht van de huidige praktijk’. In haar onderzoek keek ze onder andere naar de behandeling van galblaascarcinoom in andere landen en roept op tot meer centralisatie.

lees verder