In 2022 werden minder darmkankerdiagnoses gesteld

Kerncijfers darmkanker: minder diagnoses, vaker in laag stadium

In 2022 kregen 12.000 mensen in Nederland de diagnose dikkedarm- of endeldarmkanker, bijna 1.000 minder dan in 2021. Daarmee is darmkanker de enige veelvoorkomende kankersoort waarbij het aantal diagnoses afneemt. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek wordt darmkanker vaker in een lager stadium gediagnosticeerd. 

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, is een dalende trend zichtbaar in het aantal diagnoses. In 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gestart. Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar worden hiervoor uitgenodigd. Binnen dit onderzoek worden verdachte poliepen (voorlopers van darmkanker) en tumoren verwijderd. In 2021 waren er tijdelijk meer diagnoses darmkanker dan in 2020, doordat een achterstand ten gevolge van het stilleggen van het bevolkingsonderzoek tijdens de coronacrisis werd ingehaald. In 2022 is te zien dat het aantal diagnoses darmkanker weer daalt, zoals ook voor de coronacrisis het geval was. 

Meeste diagnoses tussen 55-75 jaar 

De meeste darmkankerdiagnoses worden gesteld in de leeftijdscategorie 55-75 jaar (56 procent). Tien procent van de mensen die een darmkankerdiagnose kreeg was 55 jaar of jonger. Mannen (54 procent) krijgen iets vaker de diagnose dan vrouwen (46 procent).

Vaker laag stadium

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek wordt darmkanker vaker in een laag stadium gediagnosticeerd. In 2013  was 18 procent van alle darmkanker diagnoses een stadium I tumor, in 2021 was dat 31 procent. Het aandeel stadium IV tumoren nam af, van 26 procent in 2013 tot 19 procent in 2021. Darmkanker is vaak beter te behandelen wanneer het in een laag stadium wordt gevonden, en de prognose van de ziekte is ook beter. Zo is de vijfjaarsoverleving van stadium I tumoren rond de 95 procent, en van stadium IV tumoren tussen de 12 en 14 procent. 

Stadium bij diagnose

Het stadium is een maat voor de uitgebreidheid van de ziekte. Darmkanker ontstaat uit epitheliale cellen, de mucosa, die de binnenkant van de dikke darm bekleden.
• Bij stadium I beperkt de darmtumor zich tot de darmwand zelf.
• Bij stadium II is de tumor door de darmwand heen gegroeid, maar niet uitgezaaid naar de lymfeklieren.
• Bij stadium III is de tumor uitgezaaid in de lokale lymfeklieren.
• Bij stadium IV is de tumor uitgezaaid naar verder gelegen lymfeklieren of andere organen en/of weefsels in het lichaam.

Meer weten

•    In opdracht van het RIVM analyseerde IKNL cijfers rondom het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bekijk hier de monitor.
•    Meer cijfers over darmkanker? Kijk op iknl.nl/darmkanker

Medewerkers

Femke Sijtsma

onderzoeker postdoc

lees verder
Gerelateerd nieuws

Proefschrift: Trends en variatie in radiotherapie in Nederland

Nieuw IKNL-promotieonderzoek belicht het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland Op 25 april promoveerde IKNL-onderzoeker Jelle Evers aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en in samenwerking met  de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), biedt een diepgaand inzicht in het gebruik van primaire radiotherapie bij kanker. lees verder

Geen praktijkvariatie meer bij CRS-HIPEC-behandeling darmkanker

Er lijkt geen praktijkvariatie te zijn bij CRS-HIPEC DarmkankerpatiĆ«nten met beperkte uitzaaiingen in het buikvlies kunnen sinds twee decennia behandeld worden met chirurgie, gecombineerd met HIPEC (CRS-HIPEC). Waar enkele jaren geleden nog sprake was van praktijkvariatie, lijkt deze sinds 2016 verdwenen. Dat blijkt uit een studie van Roos van der Ven (IKNL) en collega’s, gepubliceerd in Annals of Surgical Oncology. lees verder