Portret Sabine Siesling

Start rubriek Impact is… - verhalen van IKNL'ers over de impact van hun werk

Impact maken, hoe doe je dat eigenlijk? In onze nieuwe maandelijkse rubriek vertellen medewerkers van IKNL over de maatschappelijke impact van hun werk en wat hen drijft. Deze rubriek is te vinden op de site van IKNL onder de kop ‘Data laten leven’. In deze borstkankermaand een eerste verhaal over de ontwikkelingen rond borstkanker. Professor dr. Sabine Siesling vertelt hierin wat IKNL en haar werk daaraan heeft bijgedragen. Natuurlijk staat die impact niet op zichzelf en gebeurt dit altijd in samenwerking met anderen. 

Siesling: ‘Welke maatschappelijke impact heeft wetenschappelijk onderzoek eigenlijk en waar zie je dan de bijdrage vanuit IKNL en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR-red)? Dat is best ingewikkeld, want het is nooit één factor die het geheel bepaalt. Het is altijd een schakel in een keten. Als IKNL dragen we bij met behulp van de real-world data in de NKR. Die data vormen een superbelangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek, dat is duidelijk. Maar wij gebruiken de data ook voor iets dat net zo belangrijk is als je het hebt over maatschappelijke impact: rechtstreeks de zorg en het beleid ondersteunen, zodat we kunnen verbeteren op basis van getallen.’

Inzichten bieden om bij te sturen en te verbeteren

‘We monitoren en maken overzichten, zodat er met die informatie inzichten verkregen worden en er bijgestuurd en verbeterd kan worden’, vervolgt Siesling. ‘Via het monitoren van de geleverde zorg laten we zo snel mogelijk de effecten zien van nieuwe technologieën en behandelstrategieën of van een andere manier van het organiseren van de zorg. Dit zodat zorgverleners en beleidsmakers daar vervolgens actie op kunnen ondernemen. En met de NKR kunnen we nog meer doen, bijvoorbeeld door frequenter en sneller de informatie terug te geven. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om voor bepaalde vragen nadere analyses te doen, diepgaander te kijken. Zo kun je met die resultaten uit wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld een richtlijn voor zorg aanpassen. De directe inzage in verbeterpotentieel en daarmee ondersteuning van de dagelijkse praktijk, beleid en wetenschappelijk onderzoek gaan dus hand in hand.’

Meer informatie en vervolg

Lees Sabine’s hele verhaal op onze website via een klik op de banner en leer meer over de laatste ontwikkelingen en perspectieven over borstkanker. In de komende maanden komen publiceert IKNL op de Data laten leven-pagina onder meer nog verhalen van senior onderzoeker Maaike van der Aa over eierstokkanker en van epidemioloog en raad van bestuurslid professor dr. Valery Lemmens over alvleesklierkanker. 
 

Gerelateerd nieuws

Nieuwe publicatie onthult verband tussen inkomen en kankerdiagnoses

Kanker en sociaal-economische status Het is bekend dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar korter leven en 22 jaar eerder een minder goede gezondheid ervaren dan mensen met een hoog inkomen. Dit heeft ook betrekking op het risico op kanker. Vandaag publiceert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het eerste deel van een drieluik over sociaal-economische status (SES) en kanker, waarbij SES staat voor de maatschappelijke positie die iemand inneemt vaak gemeten naar inkomen of opleiding. In dit eerste deel wordt de relatie belicht tussen inkomen en kankerdiagnoses en tussen inkomen en het stadium van kanker bij diagnose. lees verder

128.000 nieuwe kankerpatiënten in 2023 – meer diagnoses in vroeg stadium

128.000 nieuwe kankerdiagnoses in 2023

In 2023 werd bij 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, 2.000 meer dan in 2022. De stijging ten opzichte van 2022 is volgens verwachting (zie ons Trendrapport kanker in 2032) op basis van de bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Op dit moment leven ruim 900.000 mensen met kanker in Nederland. In de nieuwe cijfers is ook gekeken naar het stadium van diagnose. Daaruit blijkt dat er grote variatie is bij de verschillende kankersoorten in welk stadium de diagnose wordt gesteld. 

lees verder