passende zorg

Gegevensset Passende Zorg: altijd en overal de juiste informatie

Met één druk op de knop beschikken over contextuele informatie van de patiënt. Dat is waar het  Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar IKNL deel van uitmaakt, met de Gegevensset Passende Zorg (GPZ) naartoe willen. Informatie over wie is deze patiënt, hoe ziet de thuissituatie eruit en wat is belangrijk in het dagelijks leven, los van de ziekte. Essentiële informatie voor zorgverleners en patiënten bij het leveren van proactieve zorg, met als resultaat een passender behandeling en zorg.

Inzicht in de contextuele situatie, met een druk op de knop, het kan!

Passende zorg is zorg die past bij de medische situatie en bij de patiënt als persoon. Redeneren vanuit de contextuele situatie van de patiënt vraagt om beschikbaarheid van deze informatie voor zorgverleners betrokken bij de patiënt. De Mini-docu Gegevensset Passende Zorg, gemaakt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, illustreert dat het kan binnen een ziekenhuis!

 

Als we willen dat iedere zorgverlener, bijvoorbeeld een medisch specialist in een ander ziekenhuis, de huisarts of de thuiszorgverpleegkundige, over de organisatiegrenzen heen kan voortborduren op de informatie van de voorgaande zorgverlener, dan is consensus over welke informatie het gaat en hoe deze vastgelegd moet worden noodzakelijk. De Gegevensset Passende Zorg bevat, voor dit stuk contextuele informatie, welke informatie dit is. Deze gegevensset is daarmee het handvat voor implementatie in alle zorginformatiesystemen.  

Gedragsverandering nodig

De Gegevensset Passende Zorg is de eerste stap. Nu komt het aan op landelijke implementatie in alle zorginformatiesystemen. Het technisch mogelijk maken dat informatie gestructureerd vastgelegd en uitgewisseld kan worden, is vers één. Het ook doen, gestructureerd vastleggen, is vers twee. Een essentieel aspect, die bij de inrichting in zorginformatiesystemen wel eens vergeten wordt, is het gebruiksvriendelijk beschikbaar maken van de vastgelegde informatie voor zorgverleners binnen een instelling. Dat kan door het met één druk op de knop toegankelijk maken van de contextuele informatie, zoals de Mini-docu Gegevensset Passende Zorg laat zien. Zo ervaren zorgverleners de meerwaarde en dat motiveert om gestructureerd te gaan vastleggen. Dat betekent nog niet dat het vanzelf gaat. Voor het werkelijk plukken van de vruchten is ziekenhuisbrede implementatie nodig. Want weten wat belangrijk is voor de patiënt die je voor je hebt, maakt de zorg efficiënter, warmer en passender.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Gegevensset Passende Zorg, ga dan naar de website Regionale Oncologienetwerken van het Citrienfonds.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Floor van Nuenen (UMCG), projectleider regionale oncologienetwerken.  

 

 

Gerelateerd nieuws

Impact is... zicht krijgen op alle facetten van kwaliteit van leven bij kanker

Lonneke van de Poll In de rubriek 'Impact maken, hoe doe je dat eigenlijk' vertelt professor dr. Lonneke Van de Poll wat de maatschappelijke waarde is van onderzoek naar kwaliteit van leven en hoe zij samen met een team van collega’s hieraan heeft bijgedragen. lees verder

Nieuw rapport legt verschillen in behandeling bij kanker bloot

Sociaaleconomische status en kanker: verschillen rondom behandeling Patiënten uit lagere inkomensgroepen ondergaan minder vaak een tumorgerichte behandeling dan patiënten met een hoger inkomen. Dat blijkt onder meer uit een vandaag gepubliceerde nieuwe studie naar sociaaleconomische status en kanker door IKNL. In dit tweede deel van een drieluik over kanker en sociaaleconomische status in Nederland gaat het specifiek over behandelverschillen bij kanker in relatie tot het inkomen van patiënten. Dit is bekeken voor vijf veel voorkomende tumorsoorten: borstkanker, niet-kleincellige longkanker, darmkanker, prostaatkanker en melanoom. De resultaten tonen aan dat inkomen samenhangt met de manier waarop kanker wordt behandeld, wat kan duiden op ongelijkheden in de kankerzorg. lees verder