passende zorg

Gegevensset Passende Zorg: altijd en overal de juiste informatie

Met één druk op de knop beschikken over contextuele informatie van de patiënt. Dat is waar het  Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar IKNL deel van uitmaakt, met de Gegevensset Passende Zorg (GPZ) naartoe willen. Informatie over wie is deze patiënt, hoe ziet de thuissituatie eruit en wat is belangrijk in het dagelijks leven, los van de ziekte. Essentiële informatie voor zorgverleners en patiënten bij het leveren van proactieve zorg, met als resultaat een passender behandeling en zorg.

Inzicht in de contextuele situatie, met een druk op de knop, het kan!

Passende zorg is zorg die past bij de medische situatie en bij de patiënt als persoon. Redeneren vanuit de contextuele situatie van de patiënt vraagt om beschikbaarheid van deze informatie voor zorgverleners betrokken bij de patiënt. De Mini-docu Gegevensset Passende Zorg, gemaakt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, illustreert dat het kan binnen een ziekenhuis!

 

Als we willen dat iedere zorgverlener, bijvoorbeeld een medisch specialist in een ander ziekenhuis, de huisarts of de thuiszorgverpleegkundige, over de organisatiegrenzen heen kan voortborduren op de informatie van de voorgaande zorgverlener, dan is consensus over welke informatie het gaat en hoe deze vastgelegd moet worden noodzakelijk. De Gegevensset Passende Zorg bevat, voor dit stuk contextuele informatie, welke informatie dit is. Deze gegevensset is daarmee het handvat voor implementatie in alle zorginformatiesystemen.  

Gedragsverandering nodig

De Gegevensset Passende Zorg is de eerste stap. Nu komt het aan op landelijke implementatie in alle zorginformatiesystemen. Het technisch mogelijk maken dat informatie gestructureerd vastgelegd en uitgewisseld kan worden, is vers één. Het ook doen, gestructureerd vastleggen, is vers twee. Een essentieel aspect, die bij de inrichting in zorginformatiesystemen wel eens vergeten wordt, is het gebruiksvriendelijk beschikbaar maken van de vastgelegde informatie voor zorgverleners binnen een instelling. Dat kan door het met één druk op de knop toegankelijk maken van de contextuele informatie, zoals de Mini-docu Gegevensset Passende Zorg laat zien. Zo ervaren zorgverleners de meerwaarde en dat motiveert om gestructureerd te gaan vastleggen. Dat betekent nog niet dat het vanzelf gaat. Voor het werkelijk plukken van de vruchten is ziekenhuisbrede implementatie nodig. Want weten wat belangrijk is voor de patiënt die je voor je hebt, maakt de zorg efficiënter, warmer en passender.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Gegevensset Passende Zorg, ga dan naar de website Regionale Oncologienetwerken van het Citrienfonds.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Floor van Nuenen (UMCG), projectleider regionale oncologienetwerken.  

 

 

Gerelateerd nieuws

Nieuwe uitkomstenset voor betere zorg voor patiënten met uitgezaaide borstkanker

Uitkomstset helpt kwaliteit van leven borstkankerpatienten in kaart te brengen

Voor patiënten met uitgezaaide borstkanker zijn tien doelen opgesteld om de zorg de komende jaren te verbeteren. Het verzamelen van patiëntgerapporteerde uitkomsten kan het realiseren van deze doelen ondersteunen. Daarom ontwikkelden Kelly de Ligt (NKI-AVL), Belle de Rooij (IKNL/Tilburg University) en collega’s een internationale standaard om kwaliteit van leven bij uitgezaaide borstkanker in kaart te brengen.

lees verder

Patiënt met zeldzame kanker heeft onvoldoende toegang tot expertzorg

een opengeklapte laptop op een lichthouten bureau met op het scherm de cover van het rapport

Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben onvoldoende toegang tot expertzorg. Dat blijkt uit het rapport ‘Zeldzame kanker: Organisatie van expertise’ dat IKNL op 6 maart lanceert. De organisatie van gespecialiseerde zorg, diagnose en behandeling voor deze patiënten bestaat uit diverse initiatieven die niet goed op elkaar aansluiten en het overzicht ontbreekt. Het is voor patiënten en professionals daarom niet duidelijk waar expertise te vinden is.

lees verder