VAP Oncologie

Meld nu uw project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis aan voor financiering

Vanaf nu kunnen projecten waarbij in de praktijk invulling wordt gegeven aan een Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis zich aanmelden voor financiering van de implementatie en evaluatie. De implementatieronde is een onderdeel van het project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis. Circa zes projectorganisaties krijgen de kans geboden om een VAP Oncologie (lokaal/regionaal) (verder) te implementeren en te evalueren.

 

De Stichting VIOZ en KWF zijn voornemens om hiertoe gelden beschikbaar te stellen. Ook de initiatieven en ‘Goede Voorbeelden’ die al bij de eerste inventarisatieronde informatie met het projectteam hebben gedeeld nodigen wij van harte uit om zich aan te melden voor de aanvraagronde implementatieprojecten om zo in aanmerking te komen voor financiering. 

Aanvraag indienen

Heeft u of kent u een projectvoorstel waarbij in de praktijk invulling wordt gegeven aan een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis en voldoet dit project aan de uitgangspunten voor deelname? Dan nodigen wij u van harte uit om uiterlijk 19 april 2024 uw aanvraag in te dienen of deze aanvraag te delen met het betreffende project.

Vast aanspreekpunt voor iedere patiënt 

Patiënten met kanker vinden een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis erg belangrijk maar ook erbuiten. Om continuïteit van zorg en ondersteuning ook buiten de muren van het ziekenhuis te organiseren is per 1 mei 2023 het 3-jarige project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis gestart. Een project van de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar IKNL deel van uitmaakt, als onderdeel van het Nationaal Actie Plan Kanker & Leven. Met dit project wil de Taskforce Cancer Survivorship Care invulling geven aan een Vast Aanspreekpunt Oncologie (VAP Oncologie) buiten de muren van het ziekenhuis voor iedere patiënt die leeft met en na kanker en die hier behoefte aan heeft. De rol van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis kan door verschillende professionele zorgverleners worden ingevuld bij voorkeur in nauwe samenwerking met getrainde informele zorgverleners en/of getrainde ervaringsdeskundigen. De ondersteuning door deze professionele zorgverleners in de rol van VAP Oncologie kan zowel face-to-face als via eHealth/online/blended care toepassingen worden geboden. 

Meer informatie over het project VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis

Meer informatie

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief VAP Oncologie.
Voor vragen neem contact op met het projectteam VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis. 

Gerelateerd nieuws

Impact van urineverlies na operatie of bestraling bij prostaatkanker

urineverlies bij prostaatkanker

Eén op de drie mannen die na een operatie of bestraling voor prostaatkanker urineverlies heeft, ervaart altijd of vaak negatieve invloed van urineverlies op het gebied van seksualiteit en intimiteit en bij onderweg zijn. Daarnaast maakt het urineverlies een kwart van de mannen onzeker en een op de vijf mannen schaamt zich ervoor. Dit blijkt uit de Doneer Je Ervaring-peiling van de Prostaatkankerstichting onder 974 mannen die na een operatie of bestraling voor prostaatkanker te maken kregen met urineverlies. 

lees verder

Behandeling stadium II-III niet-kleincellig longcarcinoom gaat flink op de schop

man luistert muziek tijdens immunotherapie Bijna 3.000 mensen krijgen jaarlijks de diagnose stadium-II-III niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). De behandeling van deze groep patiënten gaat sterk veranderen met de komst van nieuwe opties in de behandelrichtlijnen: adjuvante doelgerichte therapie bij patiënten met een EGFR-mutatie, adjuvante immunotherapie bij patiënten met een hoge PD-L1-waarde en inductiechemo-immunotherapie bij resectabele tumoren. Daarbij wordt het essentieel om al preoperatief weefsel te verkrijgen om moleculaire diagnostiek uit te voeren en de PD-L1-score te bepalen. lees verder