Aanmeldprocedure projecten VAP oncologie buiten de muren van het ziekenhuis

Met het (verder) implementeren en evalueren van zes lokale/regionale projecten willen wij kennis en ervaringen verzamelen vanuit verschillende invullingen van een Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis, zoals vanuit de curatieve en palliatieve zorg en blended zorgaanbod.

Wij streven ernaar om projecten te selecteren waarbij verschillende zorgprofessionals de rol van VAP Oncologie vervullen. Deze werkt bij voorkeur nauw samen met getrainde informele zorgverleners en/of getrainde ervaringsdeskundigen. Het uiteindelijke doel is om de opgedane kennis, expertise en financieringsmogelijkheden met ondersteuning van het landelijk projectteam van IKNL verder op te schalen en te borgen. 

Looptijd projecten

1 september 2024 tot en met eind december 2025. Per project is naar verwachting maximaal circa 100.000 euro beschikbaar. Zorgkosten worden niet vergoed.  

Diversiteit projecten 

Bij de selectie van de projecten houden wij rekening met de diversiteit. Wij streven ernaar om verschillende projecten te selecteren en kennis op te doen vanuit verschillende invalshoeken. Projecten met een online/eHealth component, projecten waarbij professionele zorgverleners in de rol van VAP samenwerken met getrainde informele zorgverleners en projecten gericht op palliatieve zorg worden uitdrukkelijk verzocht om ook een voorstel in te dienen.  

Veel gestelde vragen

In februari jl. vonden drie online vragenuurtjes plaats. Bekijk hier de veel gestelde vragen (FAQ) over de aanvraagronde van de implementatieprojecten. 

Wat wordt verwacht van de deelnemende projecten?

De projecten: 

  • Hebben tot doel om een mogelijke invulling van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis (lokaal/regionaal) te implementeren en te evalueren. 
  • Hebben tot doel om de opgedane kennis, expertise, financieringsmogelijkheden etc. met ondersteuning van het landelijk projectteam van IKNL verder op te schalen en te borgen.  
  • Werken mee bij overzicht creëren van wat landelijk op te schalen en te borgen door projectteam IKNL. 
  • Werken mee aan borging bijvoorbeeld door e-learning of toolbox ontwikkeling etc. door projectteam IKNL.  

Uitgangspunten voor aanmelden van uw project 

Om voor selectie in aanmerking te komen voldoet uw project aan de volgende uitgangspunten: 

  • Geschikt gemaakt voor de oncologie (curatief en/of palliatief) dan wel oncologiespecifiek.
  •  Aangeboden door professionele zorgverleners, bij voorkeur in nauwe samenwerking met getrainde informele zorgverleners en/of getrainde ervaringsdeskundigen. 
  • Vorm van interventie: face-to-face, blended care of door professionele zorgverleners via eHealth/online toepassingen.
  • Gericht op ‘thuis’, buiten de muren van het ziekenhuis. 
  • Gericht op verbeteren van communicatie, coördinatie en continuïteit van zorg waarbij dit vast aanspreekpunt problemen moet kunnen adresseren op verschillende domeinen (fysiek en/of psychosociaal welzijn, herstel, werk, zingeving).

Aanmeldprocedure

Om uw project aan te melden voor de selectieprocedure vult u de volgende drie formulieren in:  

1. Aanvraagformulier financiële ondersteuning lokale/regionale implementatieprojecten
2. Zelfbeoordelingsformulier implementatieproject  
3. Excel begroting implementatieproject 

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 19 april 2024 worden ingediend bij het projectteam

Bij veel aanmeldingen kunnen we besluiten tot een selectiebijeenkomst. Deze selectiebijeenkomst staat gepland op dinsdag 28 mei van 09.00-13.00 uur in Utrecht (de precieze locatie wordt later bekend gemaakt). Maximaal twee afgevaardigden van de projecten die worden uitgenodigd voor de bijeenkomst krijgen dan de gelegenheid om hun project te pitchen voor de selectiecommissie.
Bij weinig aanvragen zal in plaats van deze bijeenkomst op locatie een online selectiebijeenkomst worden georganiseerd.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam