Uitbreiding en update van de kerncijfers palliatieve zorg

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg - Zorgverleners en beleidsmakers kunnen met behulp van de kerncijfers palliatieve zorg zicht krijgen op de behoefte aan palliatieve zorg in de eigen regio. Deze cijfers, gebaseerd op de CBS-cijfers, geven het aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden weer. Deze cijfers zijn nu aangevuld met cijfers uit 2021 en uitgebreid met extra filtermogelijkheden.

 

Behoefte aan palliatieve zorg per regio inzichtelijk

Begin dit jaar is de tool ontwikkeld om de nieuwste kerncijfers palliatieve zorg te filteren. Dit kon op drie niveaus: landelijk, per provincie en per netwerk palliatieve zorg. Op verzoek vanuit het werkveld is het nu ook mogelijk om op consortium te filteren. Bovendien zijn nu de cijfers van 2021 toegevoegd en daarmee kun je nu ook een vergelijking maken over de jaren 2015-2021 heen.

Verwacht overlijden

Elk jaar sterven meer dan 105.000 volwassen personen in Nederland aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg, de zogenaamde verwachte overlijdens. Dit zijn aandoeningen waarbij vaak een ziektetraject plaatsvindt voorafgaand aan het overlijden zoals kanker, orgaanfalen, dementie, CVA en neurologische ziekten. Volgens de laatste cijfers van het CBS overleden er in 2021 106.407 volwassen personen aan deze aandoeningen. Dat is 63% van het totaal aantal overledenen in Nederland in dat jaar (170.051).

Locatie van overlijden in Nederland over de jaren heen

Om een voorbeeld te geven wat je met de kerncijfers palliatieve zorg kunt bekijken, laten we hieronder zien waar mensen overlijden in Nederland over de jaren heen. Mensen sterven vaker thuis, zo laten de cijfers zien. In 2015 was dat percentage 36%, in 2021 bijna 41%. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt is gedaald van 21% in 2015 naar bijna 18% in 2021.

Benieuwd naar de cijfers van je eigen regio of consortium? Ga dan naar de kerncijfers palliatieve zorg

kerncijfers-figuur-okt2022.png

Doe mee aan de korte enquête!

De kerncijfers palliatieve zorg ondersteunen zorgprofessionals en beleidsmakers om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, beleid te ontwikkelen en ze geven inzicht in de huidige stand van zaken.

Wilt u ons helpen om de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren? Vul dan deze korte enquête (van 2 minuten) in

 

Gerelateerd nieuws

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Herziene richtlijn Parkinson in de palliatieve fase gepubliceerd

richtlijn parkinson in palliatieve fase gepubliceerd

De herziene richtlijn Parkinson in de palliatieve fase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Parkinson in de palliatieve fase. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder