Uitbreiding en update van de kerncijfers palliatieve zorg

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg - Zorgverleners en beleidsmakers kunnen met behulp van de kerncijfers palliatieve zorg zicht krijgen op de behoefte aan palliatieve zorg in de eigen regio. Deze cijfers, gebaseerd op de CBS-cijfers, geven het aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden weer. Deze cijfers zijn nu aangevuld met cijfers uit 2021 en uitgebreid met extra filtermogelijkheden.

 

Behoefte aan palliatieve zorg per regio inzichtelijk

Begin dit jaar is de tool ontwikkeld om de nieuwste kerncijfers palliatieve zorg te filteren. Dit kon op drie niveaus: landelijk, per provincie en per netwerk palliatieve zorg. Op verzoek vanuit het werkveld is het nu ook mogelijk om op consortium te filteren. Bovendien zijn nu de cijfers van 2021 toegevoegd en daarmee kun je nu ook een vergelijking maken over de jaren 2015-2021 heen.

Verwacht overlijden

Elk jaar sterven meer dan 105.000 volwassen personen in Nederland aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg, de zogenaamde verwachte overlijdens. Dit zijn aandoeningen waarbij vaak een ziektetraject plaatsvindt voorafgaand aan het overlijden zoals kanker, orgaanfalen, dementie, CVA en neurologische ziekten. Volgens de laatste cijfers van het CBS overleden er in 2021 106.407 volwassen personen aan deze aandoeningen. Dat is 63% van het totaal aantal overledenen in Nederland in dat jaar (170.051).

Locatie van overlijden in Nederland over de jaren heen

Om een voorbeeld te geven wat je met de kerncijfers palliatieve zorg kunt bekijken, laten we hieronder zien waar mensen overlijden in Nederland over de jaren heen. Mensen sterven vaker thuis, zo laten de cijfers zien. In 2015 was dat percentage 36%, in 2021 bijna 41%. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt is gedaald van 21% in 2015 naar bijna 18% in 2021.

Benieuwd naar de cijfers van je eigen regio of consortium? Ga dan naar de kerncijfers palliatieve zorg

kerncijfers-figuur-okt2022.png

Doe mee aan de korte enquête!

De kerncijfers palliatieve zorg ondersteunen zorgprofessionals en beleidsmakers om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, beleid te ontwikkelen en ze geven inzicht in de huidige stand van zaken.

Wilt u ons helpen om de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren? Vul dan deze korte enquête (van 2 minuten) in

 

Gerelateerd nieuws

Handreiking financiering palliatieve zorg 2023

Kaft Handreiking financiering palliatieve zorg met gekleurde cirkels

PZNL heeft onlangs de Handreiking financiering palliatieve zorg 2023 uitgegeven. Deze handreiking geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Met het actualiseren van deze handreiking wordt bijgedragen aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. In de handreiking worden de structuur en regels rondom financiering op een rij gezet en gekoppeld aan mogelijkheden voor registratie en declaratie. Daarnaast is de Handreiking ook een platform voor de praktijk om de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, bijvoorbeeld over financiering, te verzamelen en transparant te maken.

lees verder

Uit enquête blijkt: Kerncijfers palliatieve zorg worden gewaardeerd en gebruikt door het veld

Kerncijfers PZ

De kerncijfers palliatieve zorg op Palliaweb maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. De kerncijfers zijn onderverdeeld in verschillende onderwerpen die regelmatig worden bijgewerkt. In oktober 2022 is er een gebruikersonderzoek geweest met als doel te onderzoeken wat (potentiële) gebruikers vinden van de huidige kerncijfers óf en waarvoor ze de kerncijfers gebruiken en welke onderwerpen er missen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de kerncijfers heeft bekeken en gebruikt voor het werk. Het onderwerp dat het vaakst bekeken en gebruikt werd, is de ‘behoefte aan palliatieve zorg’.
 

lees verder