Uitbreiding en update van de kerncijfers palliatieve zorg

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg - Zorgverleners en beleidsmakers kunnen met behulp van de kerncijfers palliatieve zorg zicht krijgen op de behoefte aan palliatieve zorg in de eigen regio. Deze cijfers, gebaseerd op de CBS-cijfers, geven het aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden weer. Deze cijfers zijn nu aangevuld met cijfers uit 2021 en uitgebreid met extra filtermogelijkheden.

 

Behoefte aan palliatieve zorg per regio inzichtelijk

Begin dit jaar is de tool ontwikkeld om de nieuwste kerncijfers palliatieve zorg te filteren. Dit kon op drie niveaus: landelijk, per provincie en per netwerk palliatieve zorg. Op verzoek vanuit het werkveld is het nu ook mogelijk om op consortium te filteren. Bovendien zijn nu de cijfers van 2021 toegevoegd en daarmee kun je nu ook een vergelijking maken over de jaren 2015-2021 heen.

Verwacht overlijden

Elk jaar sterven meer dan 105.000 volwassen personen in Nederland aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg, de zogenaamde verwachte overlijdens. Dit zijn aandoeningen waarbij vaak een ziektetraject plaatsvindt voorafgaand aan het overlijden zoals kanker, orgaanfalen, dementie, CVA en neurologische ziekten. Volgens de laatste cijfers van het CBS overleden er in 2021 106.407 volwassen personen aan deze aandoeningen. Dat is 63% van het totaal aantal overledenen in Nederland in dat jaar (170.051).

Locatie van overlijden in Nederland over de jaren heen

Om een voorbeeld te geven wat je met de kerncijfers palliatieve zorg kunt bekijken, laten we hieronder zien waar mensen overlijden in Nederland over de jaren heen. Mensen sterven vaker thuis, zo laten de cijfers zien. In 2015 was dat percentage 36%, in 2021 bijna 41%. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt is gedaald van 21% in 2015 naar bijna 18% in 2021.

Benieuwd naar de cijfers van je eigen regio of consortium? Ga dan naar de kerncijfers palliatieve zorg

kerncijfers-figuur-okt2022.png

Doe mee aan de korte enquête!

De kerncijfers palliatieve zorg ondersteunen zorgprofessionals en beleidsmakers om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, beleid te ontwikkelen en ze geven inzicht in de huidige stand van zaken.

Wilt u ons helpen om de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren? Vul dan deze korte enquête (van 2 minuten) in

 

Gerelateerd nieuws

Meer aandacht en zorg nodig voor palliatieve zorgverleners

proefschrift-floor-dijxhoorn In het vandaag verdedigde proefschrift ‘Care about care for healthcare professionals providing palliative care’ besteedt dr. Floor Dijxhoorn aandacht aan de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg. Haar onderzoek, uitgevoerd voor IKNL in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, toont aan dat zorgverleners in de palliatieve zorg in Nederland uitdagingen en emotionele stress ervaren bij het verlenen van deze zorg. Ze adviseert een model te gebruiken waarmee organisaties een cruciale rol kunnen spelen bij het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor het omgaan met de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg. lees verder

Nieuwe update tool 'Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg'

ouder echtpaar op bed De tool Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg is geüpdatet. Vanaf nu zijn de cijfers tot en met 2022 te bekijken en is een extra filter zorgkantoor toegevoegd. De cijfers zijn in te zetten als stuurinformatie voor het onderbouwen en evalueren van kwaliteitsverbeteringen in de palliatieve zorg in uw eigen regio.
 
lees verder