biopt

Invoering van digitale applicaties in de pathologie: Op weg naar meer standaardisatie in de praktijk, proefschrift Julie Swillens

Op vrijdag 16 september verdedigde Julie Swillens haar proefschrift over de invoering van digitale applicaties in de pathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek richtte zich onder andere op het verbeteren van de invoering van uniforme verslaglegging (PALGA protocollen) in de pathologie diagnostiek.

Behandelkeuzes voor patiënten met kanker worden gebaseerd op diagnostische bevindingen. Die bevindingen zijn o.a. afkomstig van de patholoog, die verdacht weefsel analyseert. Het gebruik van uniforme verslaglegging, door middel van een digitale applicatie (PALGA protocol module), verbetert de verslaglegging van een patholoog. Helaas verschilt het gebruik van uniforme verslaglegging tussen pathologielaboratoria, pathologen en tumorsoorten. Julie Swillens onderzocht wat redenen waren voor het verschil in gebruik en hoe dit opgelost kon worden door het gebruik van hulpmiddelen.

Het onderzoek liet zien dat pathologen en andere zorgverleners betrokken bij het multidisciplinair overleg (MDO) belemmerende factoren ervoeren bij de invoering van uniforme verslaglegging. Op basis van deze gevonden factoren werden een aantal hulpmiddelen ontwikkeld en getest. De resultaten van de landelijke studie toonden een toename van uniforme verslaglegging aan, direct na de invoering van de hulpmiddelen. Dit betrof de verslaglegging van weefsel aangeleverd na een operatie in het algemeen, en de verslaglegging van maag-darm-lever weefsel en weefsel van de nieren, urinewegen of mannelijke voortplantingsorganen. De 'Feedbackknop', een van de hulpmiddelen en onderdeel van de PALGA Protocol Module, werd het vaakst gebruikt door pathologen en bleek het gebruik van de protocollen ook daadwerkelijk te verbeteren. Een aantal veelbelovende hulpmiddelen konden helaas nog niet ontwikkeld worden om technische, organisatorisch en financiële redenen. Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals en IT-professionals nauwer samen gaan werken aan deze complexe oplossingen, zoals het verbinden of zelfs integreren van verschillende digitale applicaties, om de invoering van uniforme verslaglegging verder te verbeteren.

Via de publieksversie is ook de digitale versie van het proefschrift zelf toegankelijk na de promotie op 16 september 2022.

Gerelateerd nieuws

PTO-patiënt in Nederland ondergaat uitgebreide diagnostiek, ongeacht fitheid

Patiënten met de diagnose primaire tumor onbekend (PTO) ondergaan een uitgebreid diagnostisch traject, waarbij de fitheid van de patiënt geen directe rol lijkt te spelen. Dat concluderen IKNL-onderzoeker Laura Meijer en collega’s in een studie naar diagnostiek en behandeling bij PTO op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. De fitheid van de patiënt was echter wel belangrijk bij het wel of niet krijgen van een systemische en/of lokale behandeling, al werd het grootste deel van de patiënten (58%) in het onderzoek niet behandeld.

lees verder

Oorzaken incomplete stadiëring eierstokkanker opgespoord met PRISMA-analyse

De Werkgroep Gynaecologische Oncologie (WOG) heeft in samenwerking met IKNL de oorzaken van incomplete stadiëring bij eierstokkanker opgespoord. Hierbij is gebruik gemaakt van de PRISMA-methode. Het blijkt dat incomplete stadiëring voornamelijk wordt veroorzaakt doordat professionals niet overtuigd zijn van bepaalde aanbevelingen in de richtlijn ovariumcarcinoom. Het gaat hierbij om unilaterale in plaats van bilaterale lymfklierdissectie en het niet of gedeeltelijk afnemen van aanbevolen biopten. In overleg met betrokkenen zijn verbetervoorstellen opgesteld en naar de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) gestuurd.

lees verder