Tool promovendus Cramer biedt inzicht in behandelopties van patiënt met longkanker

Maandag 29 maart promoveert Christine Cramer - van der Welle aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift ‘Real-world treatment outcomes in metastatic lung cancer. From efficacy-effectiveness gap evaluation to informed clinical decision-making’. In haar proefschrift beschrijft Cramer de kloof tussen de werkzaamheid van chemotherapie en immunotherapie bij patiënten met uitgezaaide longkanker zoals gerapporteerd in klinische onderzoeken, en de effectiviteit in de praktijk in de Santeon-ziekenhuizen.

Patiënten die in de praktijk worden behandeld leven gemiddeld een kwart korter dan deelnemers aan klinische onderzoeken. Een verklaring voor deze kloof is dat patiënten die deelnemen aan klinische onderzoeken vaak een goede klinische conditie hebben, terwijl in de dagelijkse praktijk minder fitte patiënten systemische behandeling krijgen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Tool geeft inzicht in uitkomsten behandelopties

Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben Cramer en collega’s een webbased tool ontwikkeld waarin de uitkomsten van verschillende behandelingen voor patiënten met uitgezaaide longkanker van alle Santeon ziekenhuizen tussen 2008 en 2014 staan. De longoncoloog kan op basis van kenmerken van de patiënt, zoals leeftijd en conditie, en tumorkenmerken in de tool de resultaten van de behandelopties zien van vergelijkbare patiënten. Zo’n tool op basis van de dagelijkse praktijk is uniek en kan patiënten helpen bij het nemen van een goed geïnformeerde keuze voor een behandeling. Zowel patiënten als longartsen gaven tijdens het onderzoek aan dat de tool meerwaarde had in de klinische praktijk. Vervolgonderzoek is nodig om de tool verder te ontwikkelen en te implementeren in de dagelijkse zorg voor patiënten met longkanker.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe, gestandaardiseerde, patiëntgerichte uitkomstenset (COS) voor longkanker

Vrouwelijke arts luistert naar longen bij oudere man

Wat is vanuit patiëntperspectief op dit moment de impact van longkanker en de (nieuwe) behandelingen daartegen? En hoe kun je dit vastleggen en gebruiken in combinatie met klinische gegevens om waarde-gedreven zorg te implementeren? Dat onderzochten Belle de Rooij en haar collega’s in het European Health Outcomes Observatory (H2O)-project. Dit is opgezet om een nieuwe patiëntgerichte kernuitkomstenset (Core Outcome Set, ofwel COS) voor longkanker te ontwikkelen. Die set bevat een combinatie van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO) en klinische gegevens. Het is een update van de eerdere aanbeveling van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) uit 2016. Een update was nodig omdat de impact van nieuwe behandelingen zoals immunotherapie en doelgerichte therapie toen nog niet waren meegenomen.

lees verder

Longchirurgie zonder preoperatieve bevestiging van de diagnose longkanker: wat is de huidige klinische praktijk?

operatiekamer door het raam

In Nederland werd meer dan een derde van de patiënten met verdenking op longkanker geopereerd zonder preoperatieve bevestiging door een klinisch patholoog. Het aandeel geopereerde patiënten zonder voorafgaande pathologische- of PA-diagnose verschilde significant tussen de ziekenhuizen. Het is onduidelijk of dit iets zegt over de chirurgische kwaliteit van zorg. De verwachte komst van screening en de toegenomen aandacht voor sublobaire resecties rechtvaardigen meer onderzoek naar de gevolgen van de variatie in beleid. Prof. dr. Ad Verhagen, hoogleraar cardio-thoracale chirurgie aan het Radboud UMC, reflecteert op de meest recente cijfers.

lees verder