Middellange termijn overleving van blaaskankerpatiënten vergelijkbaar bij open- versus robotgeassisteerde blaasverwijdering

Uit recent onderzoek blijkt dat de middellange termijn overleving van patiënten met een spierinvasieve blaaskanker niet significant verschilt bij de open- of robotgeassisteerde blaasverwijdering. Dat blijkt uit de SNAP-shot studie waarvan de resultaten verschenen in het tijdschrift Urologic Oncology.

De standaardbehandeling voor een blaascarcinoom dat doordringt tot in de omringende spierlaag is een open radicale cystectomie (complete blaasverwijdering) met verwijdering van de lymfeklieren. In toenemende mate wordt deze radicale cystectomie uitgevoerd met behulp van een operatierobot. Diverse gerandomiseerde studies laten zien dat de robotgeassisteerde operatie vergelijkbare oncologische uitkomsten geeft op de korte termijn. Er zijn echter weinig vergelijkende studies naar de oncologische uitkomsten op de middellange en lange termijn. In deze studie is daarom de middellange termijn overleving tussen open versus robotgeassisteerde blaasverwijdering in Nederland vergeleken.

Patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom

Voor dit onderzoek is een landelijke studie uitgevoerd in vijf academische- en veertien algemene ziekenhuizen bij patiënten met spierinvasief blaascarcinoom. De patiënten zijn geïdentificeerd via de database ‘Spierinvasief blaascarcinoom Cystectomie’ van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Deze informatie werd aangevuld met data uit de ;Nederlandse Kankerregistratie en deelnemende ziekenhuizen. De uitkomstmaten waren ziektevrije overleving en de totale overleving. In een multivariabele analyse werd gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, Charlson Comorbidity Index (CCI), klinisch- (cTN) en pathologisch (pTN) tumorstadium, neoadjuvante therapie en chirurgisch snijvlak. ;

Geen significante verschillen in (ziektevrije) overleving

In totaal werden 1472 patiënten geïncludeerd. Hiervan hadden 1086 patiënten een open radicale cystectomie ondergaan en 386 patiënten een robotgeassisteerde operatie. De mediane overleving na radicale cystectomie was 5,0 jaar. Bij een robotgeassisteerde operatie was deze 5,8 jaar. Na correctie voor de eerdergenoemde factoren bleek dat de totale overleving van beiden patiëntgroepen vergelijkbaar was. De mediane ziektevrije overleving was bij een open ingreep 3,8 jaar en na een operatie met een operatierobot 5,0 jaar. Deze ziektevrije overleving bleek eveneens niet significant verschillend tussen de twee groepen.

Verschillen patiëntgroepen

De patiënten die een open blaasverwijdering hadden ondergaan waren ouder, hadden hogere serum creatinine-waardes en een hoger ziektestadium in vergelijking met patiënten waarbij de blaas robotgeassisteerd verwijderd was. Zij bleken geselecteerd te zijn op gunstige prognostische kenmerken zoals jongere leeftijd en gunstiger ziektestadium.

Bron

  • Hinsenveld, F. J., Boormans, J. L., van der Poel, H. G., van der Schoot, D. K., Vis, A. N., Aben, K. K., van Beek, S. C. (2021, July). Intermediate-term survival of robot-assisted versus open radical cystectomy for muscle-invasive and high-risk non-muscle invasive bladder cancer in The Netherlands. In Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. Elsevier.
Gerelateerd nieuws

Ziekenhuisvolume radicale cystectomie geeft geen prikkel om méér te opereren

detail van behandeling radicale cystectomie blaaskanker

Van complexe chirurgische ingrepen is aangetoond dat de uitkomsten van de operatie beter zijn in een ziekenhuis waar een bepaalde operatie vaker wordt uitgevoerd. In Nederland gelden er daarom minimum volumenormen voor hoogcomplexe chirurgie, zoals de blaasverwijdering (radicale cystectomie). Onderzocht is of het minimum ziekenhuisvolume voor cystectomieën bij blaaskanker een ongewenste prikkel geeft om meer te opereren, zoals soms wordt gedacht.

lees verder

Lagere sterfte bij hoger aantal radicale cystectomieën in een ziekenhuis

Wat is het minimale aantal blaasverwijderingen bij blaaskanker (radicale cystectomieën) dat een ziekenhuis zou moeten uitvoeren? Daarover bestaat discussie, zowel binnen Europa als binnen Nederland. De 'BlaaskankerZorg in Beeld' studiegroep (BlaZIB) onderzocht de relatie tussen ziekenhuisvolume en postoperatieve sterfte. Een aantal van meer dan dertig radicale cystectomieën per jaar in een ziekenhuis was gerelateerd aan een lagere sterfte. De laagste risico's op postoperatieve mortaliteit werden waargenomen bij de ziekenhuizen met de hoogste behandelvolumes.

lees verder