Lagere sterfte bij hoger aantal radicale cystectomieën in een ziekenhuis

Wat is het minimale aantal blaasverwijderingen bij blaaskanker (radicale cystectomieën) dat een ziekenhuis zou moeten uitvoeren? Daarover bestaat discussie, zowel binnen Europa als binnen Nederland. De 'BlaaskankerZorg in Beeld' studiegroep (BlaZIB) onderzocht de relatie tussen ziekenhuisvolume en postoperatieve sterfte. Een aantal van meer dan dertig radicale cystectomieën per jaar in een ziekenhuis was gerelateerd aan een lagere sterfte. De laagste risico's op postoperatieve mortaliteit werden waargenomen bij de ziekenhuizen met de hoogste behandelvolumes.

Door gebruik te maken van data uit de Nederlandse Kankerregistratie over alle cystectomieën in Nederland in de jaren 2008-2018, hebben de onderzoekers daarmee laten zien dat het (verder) verhogen van de ziekenhuisvolumes zou kunnen leiden tot lagere postoperatieve sterfte.

Cohort

De studie is uitgevoerd binnen het landelijke populatie-gebaseerde cohort BlaZIB. Patiënten die tussen 1 januari 2008 en 31 december 2018 een radicale cystectomie voor blaaskanker ondergingen, werden retrospectief geïdentificeerd uit de Nederlandse Kankerregistratie. De relatie van het volume met 30- en 90-dagen mortaliteit werd beoordeeld door middel van logistische regressie gecorrigeerd voor leeftijd, tumor-, node- en metastasestadium (TNM) en neoadjuvante behandeling.

Postoperatieve mortaliteit

De mediaan van het ziekenhuisvolume onder de 9.287 patiënten die een radicale cystectomie ondergingen, was 19. Het laagste aantal was een en het hoogste 75. Van alle geïncludeerde patiënten stierven 208 (2,2%) en 518 (5,6%) binnen respectievelijk 30 en 90 dagen na de operatie. Na correctie voor leeftijd, TNM-stadium en neoadjuvante therapie, nam de postoperatieve mortaliteit licht toe bij een ziekenhuisvolume van 0 en 25 radicale cystectomieën en nam geleidelijk af vanaf een ziekenhuisvolume van 30 radicale cystectiomieën en hoger. De laagste risico's op postoperatieve mortaliteit werden waargenomen bij de hoogste volumes.

Conclusie

Dit artikel suggereert dat het verhogen van de volumecriteria tot meer dan 30 radicale cystectomieën per jaar de postoperatieve mortaliteit verder zou kunnen verminderen. Op basis van deze resultaten kan het volumecriterium van 20 radicale cystectomieën per jaar, zoals onlangs aanbevolen door het European Association of Urology Guideline Panel en zoals opgenomen in de laatste SONCOS-normering, daarom worden heroverwogen.

De BlaZIB-studie is gefinancierd door KWF (2015–7914).

Referentie

Richters A, Ripping TM, Kiemeney LA, Leliveld AM, van Rhijn BWG, Oddens JR, van Moorselaar RJA, Goossens-Laan CA, Meijer RP, Boormans JL; BlaZIB Study Group, Witjes JA, Aben KKH. Hospital volume is associated with postoperative mortality after radical cystectomy for treatment of bladder cancer. BJU Int. 2021 Jan 6. doi: 10.1111/bju.15334. Epub ahead of print. PMID: 33404154.

Lees meer over BlaZIB: Landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg

Gerelateerd nieuws:Kans op radicale cystectomie verschilt

Gerelateerd nieuws

Blaaskanker bij vrouwen: alleen eerste twee jaar na diagnose hoger sterfterisico

Alleen eerste twee jaar na diagnose oversterfte door blaaskanker bij vrouwen

Vrouwen met blaaskanker hebben alleen in de eerste twee jaar na diagnose een hoger risico om te overlijden aan deze ziekte dan mannen. In de jaren daarna is het sterfterisico van mannen en vrouwen vergelijkbaar, zo blijkt uit onderzoek van Anke Richters (IKNL) en collega’s. Dat betekent dat bij vrouwen sprake is van een onderschatting van de oversterfte in de eerste twee jaar na diagnose. Mogelijk is een agressievere behandeling van vrouwen met blaaskanker gerechtvaardigd.

lees verder