Grafiek longsterfte vrouwen 2020

Longkankersterfte onder vrouwen nog steeds hoog in Nederland

De Nederlandse gegevens over incidentie en sterfte van kanker worden internationaal gedeeld. In onderstaande figuren wordt de sterfte aan longkanker weergegeven, per 100.000 inwoners en gestandaardiseerd naar leeftijdsverdeling. Nederland wordt daarbij vergeleken met 5 landen waar de sterfte relatief het hoogst is en de 5 landen waar dit het laagst is.

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) worden cijfers verzameld over incidentie en sterfte bij kanker. Via de Global Cancer Observatory is het mogelijk om de cijfers van landen onderling te vergelijken. Bij vrouwen staat Nederland op de vierde plaats, na Hongarije, Denemarken en Servië. In de Oekraïne en Wit-Rusland is de longkankersterfte aanzienlijk lager. De verschillen in sterfte worden vooral verklaard door variatie in rookgedrag tussen de landen.

Bij mannen blijkt de sterfte het hoogst in Servië en Hongarije. In de Scandinavische landen is de sterfte duidelijk lager.

categorie: Longkanker
Gerelateerd

Bij vroeg stadium longkanker wordt tegenwoordig vaker bestraald dan geopereerd

Inmiddels is radiotherapie de meest toegepaste behandeling van niet-kleincellige longcarcinomen stadium I, terwijl dat bij stadium II nog altijd opereren is. Dat blijkt uit een elfjarige trendanalyse van promovendus Jelle Evers (IKNL, Universiteit Twente) en collega’s die onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Lung Cancer verscheen.

lees verder

Toepassing EGFR-diagnostiek bij longkanker verbeterd

laboratorium close up

Voor de juiste behandeling van longkanker is moleculaire diagnostiek onmisbaar om tumoren te identificeren die gevoelig zijn voor doelgerichte medicatie. Eerdere Nederlandse studies lieten zien dat er niet consequent getest werd en dat de testfrequentie regionaal verschilde. Een recente publicatie van Bart Koopman en collega’s op basis van informatie uit Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) en de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) toont aan dat de toepassing van EGFR-diagnostiek verbeterde van 73% in 2013 naar 81% in 2017.

lees verder