Registratie zeldzame tumoren vraagt veel specialisatie

Registreren van zeldzame tumoren voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) vraagt veel specialisatie. In de NKR worden data van alle patiënten met kanker in Nederland opgenomen. Hiermee wordt onderzoek gedaan, vaak in internationale samenwerking,voor meer kennis over zeldzame tumoren. Datamanager Loes Verboord vertelt over haar werk, de registratie van botkanker,wekedelensarcomen en GIST. ‘Met onze focus op zeldzame tumoren zorgen we voor landelijk uniforme data voor onderzoek en kwaliteitsverbetering. We hopen dat deze data de initiatieven voor betere zorg voor zeldzame tumoren ondersteunt!’

Waarom specialiseren?

‘Alle datamanagers van IKNL werken de afgelopen jaren volgens een specialisatie. Waar je voorheen kennis moest hebben van alle soorten kanker, beperk je het werk nu tot ongeveer vier soorten en leer je dus veel meer over deze kankersoorten. Een van de specialisaties is zeldzame tumoren. Kwaliteit bereik je onder andere door het veel doen van een specifieke tumorsoort, en laat dat nou heel moeilijk zijn voor de groep zeldzame tumoren. Immers, er zijn niet genoeg van elk type zeldzame tumor om er wekelijks mee bezig te zijn.Daarom hebben we teams ingedeeld op groepen tumoren. Ik houd me bezig met de registratie van botkanker, wededelensarcomen en GIST.’

‘Wekedelentumoren, met ook nog eens meer dan 50 subtypes, worden in elk ziekenhuis gediagnosticeerd. Dan heb je het over kleine aantallen van soms maar één geval per jaar. Er kleven logistieke uitdagingen aan zo’n registratie: je wilt eigenlijk dat één gespecialiseerde datamanager die registratie doet, maar die kan natuurlijk niet van elk ziekenhuis in Nederland een account hebben. Daarom is er een groep datamanagers die samen de zeldzame kankers voor alle ziekenhuizen registreren. We hebben dus allemaal duidelijke focus op deze ingewikkelde diagnoses en we overleggen regelmatig. Zo houden we de kwaliteit van de registratie hoog.’

Wat registreer je?

‘Voor elke groep (wekedelen, bot en GIST) leggen we items vast. Voorbeelden zijn: in welke ziekenhuizen een patiënt is geweest en wanneer (doorlooptijd), welke beeldvorming is verricht en of het pathologiemateriaal is beoordeeld door een expertpanel. Voor GIST leggen we bloedwaardes vast. Verder is de registratie van doelgerichte therapie zo ingericht dat we kunnen zien hoelang een middel heeft gewerkt voor er progressie van de tumor optreedt.’

Hoe volg je de patiënt in het zorgtraject?

‘We leggen de registratie-items vast voor elk ziekenhuis waar een patiënt is geweest. Voor bottumoren is de zorg behoorlijk gespecialiseerd, terwijl dat voor de wekedelensarcomen wel anders is. Veel ziekenhuizen doen weinig ervaring op met deze tumorsoorten. Er is vaak lange tijd onduidelijkheid voor de definitieve diagnose gesteld is. Dat gebeurt vaak na revisie: het pathologiemateriaal wordt opgestuurd naar een specialistisch centrum. De kracht van de NKR is dat wij dit hele traject kunnen volgen. Vragen die gesteld worden gaan vaak over de herkomst: wáár gaat de primaire tumor nou precies van uit? En wat voor sarcoom is het? Als datamanagers overleggen we hierover regelmatig, heel leerzaam en mocht de casus dan toch onduidelijk blijven, dan nemen we contact op met de specialist om uitsluitsel te vragen.’

Hoe blijf je up to date?

‘Datamanagers worden geschoold met een e-learning. Verder is er jaarlijks een themadag waarin onderzoekers en medisch specialisten vertellen over nieuwe ontwikkelingen en we samen oefenen met casuïstiek. Een extra middel om de kwaliteit van onze registraties hoog te houden!’

‘Met onze focus op zeldzame tumoren zorgen we voor landelijk uniforme data voor onderzoek en kwaliteitsverbetering. De resultaten worden gedeeld met (regionale) netwerken zodat zij de behandeling verder kunnen verbeteren. Juist door deze samenwerking geeft het werk veel voldoening. We hopen dat deze data de initiatieven voor betere zorg voor zeldzame tumoren optimaal ondersteunt!’

categorie: Zeldzame kanker
Gerelateerd

Impressie eerste Nationaal congres Zeldzame Kankers

Op maandag 1 maart 2021 jl. organiseerde het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP) haar eerste (online) symposium: 'Nationaal congres Zeldzame Kankers’. Voor zeldzame kankersoorten gelden ondanks de grote onderlinge variëteit vergelijkbare problemen: kleine aantallen patiënten, problemen in informatievoorziening, vertraagde diagnosestelling en weinig behandelopties. In het programma werd vanuit diverse invalshoeken aandacht gevraagd voor deze problemen. Met sprekende voorbeelden werden ook de kansen en successen benoemd. Bijna 200 zorgprofessionals, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties namen deel aan dit inspirerende evenement.

lees verder

Personal Health Train: kansen voor onderzoek bij zeldzame kankers

De Personal Health Train (PHT) is een prijswinnende innovatieve manier van data-analyse, geschikt voor onderzoeken die gebruik maken van privacygevoelige data uit meerdere databronnen. Waar normaal gesproken alle data uit verschillende bronnen verzameld moet worden, brengt de PHT de analyse naar de verschillende databronnen. Deze manier van analyse maakt het gemakkelijker om data uit verschillende (internationale) bronnen te combineren: daar liggen in het bijzonder kansen voor onderzoek naar zeldzame kankers, waar het combineren van privacygevoelige data uit verschillende bronnen en internationale samenwerking vaak essentieel is. Gijs Geleijnse, senior clinical data scientist en projectleider van het PHT-innovatieprogramma vertelt meer.

lees verder