verschillende icoontjes te maken met zorg in blauw en wit tegen een achtergrond waarop een vervaagd straatbeeld te zien is.

EURACAN start Europese registratie voor zeldzame kanker

Zeldzame kanker kenmerkt zich door het lage aantal nieuwe patiënten. Hierdoor is het een uitdaging om de kennis rondom de problematiek bij zeldzame kanker te vergroten. Dit resulteert in het feit dat een patiënt met een zeldzame vorm van kanker minder toegang heeft tot effectieve interventies en actuele richtlijnen in vergelijking met patiënten met een niet-zeldzame vorm van kanker. Het opzetten van een Europese registratie en database bevordert het doen van klinisch onderzoek en de kwaliteit van zorg en helpt zo de kennis rondom zeldzame kankers te vergroten

Waar er in Nederland jaarlijks 23.000 nieuwe patiënten met een zeldzame vorm van kanker worden gediagnosticeerd, zijn dit er in Europa meer dan 500.000. Juist voor een land als Nederland is het daarom belangrijk om op Europees niveau samen te werken bij zeldzame kankers.

Doel van registratie

Voor EURACAN (het Europees referentienetwerk voor de solide zeldzame kankers) gaat IKNL, in samenwerking met het Centre Anticancereux Leon Bérard in Lyon, Frankrijk en het Fondazione IRCCS Istituto Nationale dei Tumori in Milaan, Italië, deze Europese klinische registratie opzetten. Het project zal begin maart van start gaan. In tegenstelling tot de Nederlandse Kankerregistratie is de EURACAN-registratie geen ‘population based’ registratie, maar een ‘hospital based’ registratie van de EURACAN-referentiecentra. De EURACAN-registratie moet de kennis rondom zeldzame kankers vergroten door het bevorderen van klinisch onderzoek op het gebied van:

  • het beloop van de ziekte voor de verschillende zeldzame kankers
  • de effectiviteit van gegeven behandelingen voor iedere zeldzame kanker
  • de verschillende factoren die een rol spelen bij de prognose
  • de kwaliteit van zorg rondom zeldzame kankers

De aanpak

De registratie voor zeldzame kankers binnen EURACAN is onderdeel van een Europees Referentie Netwerk (ERN)-breed programma om de registratie van zeldzame ziekten te bevorderen. Uiteindelijk zal dit naar schatting toegang gaan geven tot en het mogelijk maken van informatieverzameling rondom 6.000 verschillende zeldzame ziekten, waaronder 200 verschillende zeldzame kankers. Om dit te realiseren zal Europa bestaande publiekelijk toegankelijke (open source) technieken beschikbaar stellen, waar de registratie voor zeldzame kankers gebruik van zal maken. Nederland is een van de weinige landen waarin er een volledige registratie is van zeldzame kankersoorten. Binnen het EURACAN-project wordt gekeken hoe zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt kan worden van deze reeds beschikbare gegevens. Tevens wordt gekeken hoe deze gegevens eventueel aangevuld moeten worden en hoe dat het beste kan gebeuren.

IKNL wordt vanwege de expertise in registraties dankzij de Nederlandse Kankerregistratie en vernieuwende technische toepassingsmogelijkheden vanuit Europa gezien als een belangrijke partner binnen dit project. EURACAN biedt mogelijkheden om via internationale kennisdeling onderzoek te doen naar nieuwe diagnostiek, behandelmogelijkheden, en verbetering van de kwaliteit van zorg, wat de patiënt met een zeldzame vorm van kanker voordelen zal opleveren.

 

Meer info: Saskia Duijts, senior onderzoeker

Gerelateerd nieuws

BlueBerry: opschalen en uitbreiden Europese registratie zeldzame solide kankers bij volwassenen

Onderzoek naar zeldzame kankers is lastig door kleine aantallen patiënten op nationaal niveau. Het Europese netwerk EURACAN startte daarom een registratie om Europa-breed data te verzamelen over zeldzame solide kankers bij volwassenen. Het BlueBerry-project, gecoördineerd door o.a. IKNL in samenwerking met Fondazione IRCCS Instituto Nazionale de Tumori en anderen, heeft als doel de registratie verder op te zetten en uit te breiden. Onder andere door het opzetten van een data-infrastructuur die snel maar duurzaam inzetbaar is en snel op te schalen. KWF honoreerde recent financiering voor dit project.

lees verder

Analyse overleving mondholtekanker Nederland & Taiwan met behoud privacy

close-up mond oudere vrouw

Het is een groep onderzoekers uit Nederland (IKNL, Maastricht University) en Taiwan gelukt om de overleving van patiënten met mondholtekanker in beide landen te analyseren zónder privacygevoelige informatie uit te wisselen. Na correctie voor vijf prognostische factoren, bleven er geringe verschillen zichtbaar in de uitkomsten van behandeling tussen Nederland en Taiwan. Dit is de eerste studie waarin de Personal Health Train-technologie is toegepast.

lees verder