Laag bewustzijn bij patiënten over impact leefstijl & risicofactoren blaaskanker

Onder patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker is het bewustzijn laag over risicofactoren die bijdragen aan het ontwikkelen van kanker in het algemeen. Dat concluderen Ellen Westhoff (Radboudumc) en collega’s aan de hand van onderzoek met vragenlijsten uitgezet onder deelnemers aan de UroLife-studie. Ook het opvolgen van leefstijladviezen om kanker te voorkomen is laag. Patiënten hadden wel een positieve houding ten aanzien van het krijgen van leefstijladviezen van hun arts. Volgens de onderzoekers betekent dit dat de informatievoorziening door artsen verder kan worden verbeterd.
 

Omdat een gezonde leefstijl het risico op een recidief van niet-spierinvasieve blaaskanker zou kunnen verminderen, is in deze studie onderzocht of patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker zich bewust zijn van mogelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van (blaas)kanker. Ook is bekeken of patiënten zich houden aan leefstijladviezen om kanker te voorkomen, dergelijke adviezen ontvangen van behandeld artsen en wat hun houding is ten opzichte van leefstijladviezen gegeven door artsen.

Opzet en resultaten

Patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker die tussen 2014 en 2017 zijn gediagnosticeerd en deelnamen aan de UroLife-studie, kregen het verzoek om vragenlijsten in te vullen over bewustzijn van risicofactoren voor (blaas)kanker, naleving en ontvangen van leefstijladviezen en houding tegenover het krijgen van leefstijladviezen van artsen. De deelnemers kregen de vragenlijst zes weken en drie maanden na diagnose aangeboden. In totaal werden 969 patiënten geïncludeerd. Het responspercentage was 46%.

De meeste patiënten (89%) waren zich ervan bewust dat roken een risicofactor is voor het ontwikkelen van kanker. De kennis over andere risicofactoren voor kanker varieerde tussen 29% (consumptie van weinig groente en fruit) en 67% (overgewicht). De naleving van de aanbevelingen voor kankerpreventie varieerde tussen 34% (lichaamsgewicht) en 85% (roken). Van de rokers gaf 70% aan dat ze het advies van hun arts kregen om te stoppen met roken, en 36% gaf aan gestopt te zijn in de drie maanden voor of na de diagnose. Slechts 21% van alle patiënten gaf aan dat ze daarnaast ook andere leefstijladviezen hadden ontvangen. Meer dan 80% van de patiënten had een positieve houding ten aanzien van het krijgen van leefstijladviezen van hun arts.

Conclusie en aanbeveling

Ellen Westhoff en collega’s concluderen dat het bewustzijn van risicofactoren voor het ontwikkelen van (blaas)kanker nog steeds laag is onder patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker. Ook de naleving van leefstijladviezen om kanker te voorkomen is laag onder deze groep patiënten. Hoewel patiënten wel een positieve houding hebben ten aanzien van het krijgen van leefstijladviezen van hun arts, kregen ze over het algemeen van hun arts geen informatie over risicofactoren en een gezonde leefstijl. Dit betekent volgens de onderzoekers dat de informatievoorziening door artsen verder kan worden verbeterd.

Blaaskankermaand

In het kader van de blaaskankermaand presenteerde IKNL een aantal cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) over de incidentie en behandeling van blaaskanker. Elk jaar worden er circa 6.500 patiënten gediagnosticeerd met blaaskanker, een ziekte die bij zowel mannen als vrouwen in de top 10 van meest voorkomende kankersoorten staat. Blaaskanker komt het vaakst voor bij mannen: ongeveer driekwart van de patiënten met blaaskanker is man en bijna 60% van de patiënten is ouder dan 70 jaar.

Gerelateerd nieuws

Onderzoek blaaskanker toont uitdagingen voor de volksgezondheid en de klinische praktijk

preventie blaaskanker leefstijl roken

Blaaskanker behoort wereldwijd tot de tien meest voorkomende vormen van kanker. Daarmee zorgt de ziekte voor een aanzienlijke belasting op de zorg. De incidentie van blaaskanker wordt beïnvloed door bevolkingsgroei en vergrijzing, maar ook door blootstelling aan risicofactoren zoals roken. Uit recent onderzoek komen aanbevelingen om de incidentie van blaaskanker te verlagen, de druk op de zorg te verminderen, het leven van blaaskankerpatiënten te verbeteren en de kans op terugkeer van de ziekte te verkleinen.

lees verder

Overlevenden blaaskanker hebben beperkte kennis risicofactoren ziekte

De meeste overlevenden van blaaskanker hebben geen enkel idee wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de ontwikkeling van blaaskanker. Dat blijkt uit een studie van Ellen Westhof en collega-onderzoekers van Radboudumc en IKNL gepubliceerd in de European Journal of Cancer. Vastgestelde risicofactoren, zoals het roken van sigaretten, worden meestal niet herkend, zelfs niet door diegenen met deze risicofactoren. Deze uitkomst duidt op beperkte kennis onder de Nederlandse bevolking over risicofactoren voor het ontstaan van blaaskanker. Volgens de onderzoekers blijft effectieve voorlichting over de preventie van (blaas)kanker om die reden belangrijk.

lees verder