Rol van IKNL bij Europees accreditatie- en aanwijzingsprogramma OECI

IKNL is sinds 2006 lid van de Organisation of European Cancer Institutes (OECI, een non-profit organisatie die in 1979 is opgericht in Wenen. Samen vormen de leden een netwerk van kankerinstellingen. Doel is het bevorderen van translationeel onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij de focus vooral ligt op de organisatorische aspecten. Dit gebeurt via kennisuitwisseling en samenwerking tussen de aangesloten Europese kankerinstellingen. Het uiteindelijk doel is patiΓ«nten met kanker in Europa de best mogelijke zorg en kwaliteit van leven te bieden. 

Binnen de OECI bestaan zes programma’s, waaronder het Accreditation & Designation (A&D) programma. IKNL ondersteunt de OECI bij het invullen en uitvoeren van dit programma. Karakteristieken van het programma zijn onder meer focus op de totale organisatie van zorg, research en opleiding. De opzet van het programma heeft een vrijwillig karakter. De auditoren die hier aan deelnemen zijn directeuren van kankerinstellingen, specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, kwaliteitsmanagers en andere professionals. Het programma is gebaseerd op Europese kwaliteitsstandaarden en is mede-opgesteld en goedgekeurd door de deelnemende organisaties. 


 

Accreditatie
De accreditatie bestaat uit een proces van zelfevaluatie, peer review bezoek, rapportages en follow-up. De zelfevaluatie wordt gedaan door het invullen van twee gidsen, te weten de kwalitatieve gids en de kwantitatieve gids. Tegelijkertijd met de accreditatie vindt de aanwijzing (‘designation’) plaats. Op basis van criteria en ervaringen tijdens de peer review kan een kankerinstelling het predicaat ‘clinical cancer centre’ of ‘comprehensive cancer centre’ krijgen. Een clinical cancer centre omvat chirurgie, medische oncologie, radiotherapie en tot op een bepaald niveau klinisch onderzoek. 

Toelichting legenda

De paarse stippen zijn de comprehensive cancer centres. Groene stippen: clinical cancer centres. Blauwe stippen: zitten in proces van zelfevaluatie. Gele pinnen: hebben applicatie ingevuld, maar zitten nog niet in het zelfevaluatieproces. 

Een comprehensive cancer centre moet beschikken over een bepaald budget voor zorg en research. Maar ook de mate van het gebruik van onderzoeksresultaten in de kankerzorg, opleidingsmogelijkheden, kennisdeling en samenwerking, bepalen of een instelling een comprehensive cancer centre is of kan worden. 

In Europa zijn meer dan zeventig instellingen lid van de OECI, waaronder vijf in Nederland: Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL), Erasmus MC, IKNL, Maastricht MC, Radboudumc. Meer dan dertig organisaties nemen deel aan het A&D programma verdeeld over dertien landen. Tot op heden zijn 24 instellingen geaccrediteerd. In Nederland is het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis als eerste instelling geaccrediteerd met het predicaat comprehensive cancer centre

Rol IKNL
IKNL-adviseurs nemen deel aan het A&D-programma als coΓΆrdinator van het accreditatieproces, de accreditatiecommissie (een adviesorgaan voor de A&D Board) en de A&D Board zelf. Hiermee levert IKNL een bijdrage aan de ontwikkeling van betere kankerzorg in Europa. De volgende jaarvergadering en wetenschappelijk symposium van de OECI vindt plaats van 15 tot en met 17 juni in Brussel.

Gerelateerd nieuws

FHIR-oncologiespecificaties beschikbaar voor toegankelijk maken zorgdata

Vrouwelijke zorgprofessional typt achter laptop

Het versturen van nieuwe oncologische (klinische) diagnoses vanuit het ziekenhuis naar de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is vaak nogal een klus. Gelukkig gaan inspiratie en innovatie hand in hand bij IKNL. Want na de recente aankondiging van Performation over de πƒπšπ­πšπ πšπ­πžπ°πšπ² 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐒𝐨𝐧 𝐒𝐬 𝐨𝐧 π…π‡πˆπ‘, zijn we verheugd om onze eerste FHIR-oncologiespecificatie voor NKR-aanleveringen openbaar te maken. In deze specificatie staat beschreven welke gegevens en structuren van de FHIR-standaard (R4) moeten worden gebruikt voor het aanleveren van gegevens aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

lees verder

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiΓ«nten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder