Jennifer Caffarel

Jennifer Caffarel

klinisch informaticus

Jennifer Caffarel is klinisch informaticus en focust op de palliatieve zorg. Samen met clinici en technici bedenkt ze oplossingen die hen helpen hun doel te bereiken. De uitdaging daarbij is om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van zorgprofessionals uit verschillende zorgomgevingen en tegelijkertijd duurzame innovaties te creëren die de interactie tussen zorgverlener en patiënt niet verstoren. Innovaties waarbij de verschillende zorgomgevingen blijven samenwerken en de belangen van patiënten centraal blijven staan.

Jennifer is van oorsprong elektrotechnisch ingenieur met een doctoraat in biomedical engineering op niet-invasieve technieken voor het beoordelen van de blaasfunctie bij mannen met een goedaardige vergroting van de prostaat. Voor IKNL werkte zij 11 jaar bij Philips Research als senior clinical scientist op het gebied van thuiszorg, patiëntbewaking op afstand, beheer van chronische ziekten en waardegedreven zorg.

Ik vind het een uitdaging om klinische en technische problemen te overbruggen door oplossingen te bedenken die voldoen aan de behoeften van zorgverleners en patiënten.

Zie ook

Aandachtsgebied(en)

Innovaties, informatiestandaarden, kerncijfers palliatieve zorg, individueel zorgplan, richtlijnen

Contact

E-mail

LinkedIn