Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase

Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase

Om artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij diagnostiek en behandeling van ileus in de palliatieve fase, is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld. De beslisboom is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Ileus in de palliatieve fase’. Het is de eerste richtlijn voor de palliatieve zorg die is omgezet in een digitale beslisboom op Oncoguide.

Voor oncologische zorg worden al langer beslisbomen gemaakt, bijvoorbeeld voor darmkanker en borstkanker. De beslisboom voor Ileus in de palliatieve fase is de eerste voor de palliatieve zorg. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde methodiek en van ervaringen die zijn opgedaan bij het ontwikkelen van de beslisbomen voor oncologie.

“Een korte praktische samenvatting van de richtlijn waarbij je als zorgverlener wordt geholpen om de juiste keuzes te maken in diagnostiek en behandeling met verwijzingen naar onderbouwing”

Ruud Schrauwen (MDL-arts, ziekenhuis Bernhoven)

In Oncoguide kunnen zorgverleners specifieke patiëntkenmerken invoeren en vervolgens de stappen in de digitale beslisboom doorlopen. Dit leidt stap voor stap naar aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van ileus. Een schriftelijke versie van de richtlijn is ook te raadplegen via Pallialine.

De begeleiding van IKNL voor deze richtlijn beslisboom is gefinancierd vanuit de instellingssubsidie van VWS geoormerkt voor de palliatieve zorg. 

 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Ileus gereed

De herziene richtlijn Ileus is beschikbaar. Anders dan in de voorgaande richtlijn uit 2010 is deze versie waar mogelijk evidence based. Nieuw is de beslisboom die op basis van deze richtlijn nu wordt ontwikkeld en de patiëntensamenvatting die op kanker.nl is te vinden.

lees verder

eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker

IKNL is begin 2017 gestart met het eQuiPe-project, een onderzoek naar de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zoals patiënten met gevorderde kanker én hun naasten dit ervaren. Het gaat hierbij om een prospectieve, observationele cohortstudie die openstaat voor deelname door zowel patiënten als hun naasten. Primair komen in aanmerking patiënten die gediagnosticeerd zijn met een gevorderd stadium (IV) van long-, dikkedarm-, hoofd-hals-, prostaat- of borstkanker (met metastasen in meerdere orgaansystemen) en pancreas- of slokdarmkanker. Doel is met deze kennis de palliatieve zorg verder te optimaliseren. De eerste resultaten van een kwalitatieve voorstudie worden in dit nieuwsbericht gepresenteerd.

lees verder