Herziene richtlijn Ileus gereed

De herziene richtlijn Ileus is beschikbaar. Anders dan in de voorgaande richtlijn uit 2010 is deze versie waar mogelijk evidence based. Nieuw is de beslisboom die op basis van deze richtlijn nu wordt ontwikkeld en de patiëntensamenvatting die op kanker.nl is te vinden.

De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (ouder dan 17 jaar) met kanker in de palliatieve fase die een ileus hebben. De reden waarom de richtlijn is beperkt tot patiënten met kanker is dat een ileus in de palliatieve fase vrijwel nooit bij andere (levensbedreigende) aandoeningen optreedt. Ileus speelt bij 3 tot 15% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker, vooral bij het ovariumcarcinoom (20-50% van de patiënten) en het colorectale carcinoom (10-29%).

In de richtlijn is ruime aandacht voor de diagnostische en initiële behandeling. Verder is opvallend dat octreotide naast maaghevel een belangrijke plaats inneemt bij de symptoombestrijding en dat er geen evidentie is voor voorkeur van volgorde voor andere middelen van symptoombestrijding.

Aan de richtlijn is ruim anderhalf jaar gewerkt door een werkgroep bestaande uit gemandateerde leden en onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff. Participerende verenigingen zijn onder meer de NHG, V&VN, NIV, de NVOG, de NVVH, de NVMDL, Verenso en Palliactief.

Pallialine, PalliArts en webshop

De herziene richtlijn is beschikbaar op Pallialine, waar ook de samenvatting staat. Deze samenvatting is tevens te vinden in de app PalliArts, waar ook de medicatie staat. Het samenvattingskaartje is te bestellen of te downloaden via de IKNL-shop.

Gerelateerd nieuws

Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase

Eerste beslisboom diagnostiek en behandeling van ileus in palliatieve fase

Om artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij diagnostiek en behandeling van ileus in de palliatieve fase, is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld. De beslisboom is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Ileus in de palliatieve fase’. Het is de eerste richtlijn voor de palliatieve zorg die is omgezet in een digitale beslisboom op Oncoguide.

lees verder

eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker

IKNL is begin 2017 gestart met het eQuiPe-project, een onderzoek naar de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zoals patiënten met gevorderde kanker én hun naasten dit ervaren. Het gaat hierbij om een prospectieve, observationele cohortstudie die openstaat voor deelname door zowel patiënten als hun naasten. Primair komen in aanmerking patiënten die gediagnosticeerd zijn met een gevorderd stadium (IV) van long-, dikkedarm-, hoofd-hals-, prostaat- of borstkanker (met metastasen in meerdere orgaansystemen) en pancreas- of slokdarmkanker. Doel is met deze kennis de palliatieve zorg verder te optimaliseren. De eerste resultaten van een kwalitatieve voorstudie worden in dit nieuwsbericht gepresenteerd.

lees verder