Carola Heimensen

adviseur palliatieve zorg

Carola Heimensen houdt zich als adviseur palliatieve zorg bezig met vraagstukken ten aanzien van informatiemanagement. Projecten waar zij momenteel aan werkt zijn het individueel zorgplan palliatieve zorg en data inzichten hospices (Sympal+). Daarnaast houdt Carola zich bezig met de ontwikkeling van beslisbomen Palliatieve zorg gebaseerd op de richtlijnen die door landelijke werkgroepen worden opgesteld. 

Voordat zij zich als adviseur aan IKNL verbond werkte Carola circa tien jaar bij diverse IT-bedrijven. Daarnaast is zij sinds 2015 werkzaam als zorgvrijwilliger in een hospice.

 

Aandachtsgebied(en)

Palliatieve zorg

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn