Cijfers prostaatkanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is de landelijke oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten sinds 1989. De data die hierin zijn opgeslagen, worden verzameld door speciaal hiervoor opgeleide datamanagers. Het gaat daarbij om informatie over diagnostiek (beperkt), tumorkarakteristieken en initiële behandeling.

Aanvullend op de gegevens over patiënt, tumor, initiële behandeling en vitale status, is voor patiënten met prostaatkanker (diagnose gesteld in de periode 1-10-2015 tot en met 15-4-2016) een uitgebreidere set aan gegevens beschikbaar dankzij de kwaliteitsregistratie ProZIB (Prostaatkankerzorg In Beeld).

Cijfers op maat 

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Dit wordt gepubliceerd in vakbladen. Via NKR cijfers in bovenstaand menu kunt u zelf cijfers samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht en leeftijd. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat