Prevalentie Primaire Tumor Onbekend

Er zijn in Nederland ongeveer 600 mensen in leven die een diagnose PTO hebben gehad. Omdat de incidentie van Primaire Tumor Onbekend (PTO) in de afgelopen jaren is gedaald, is ook het aantal mensen in leven dat een diagnose PTO heeft gekregen gedaald. De gemiddelde overleving na een diagnose PTO is erg kort.

Bekijk ook de cijfers over incidentie, behandeling, overleving en sterfte.