Incidentie Primaire Tumor Onbekend

In 2022 kregen iets minder dan 1000 mensen in Nederland de diagnose ‘Primaire Tumor Onbekend’ (PTO). De diagnose PTO komt net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen; door de tijd heen is de man-vrouwverhouding ook nagenoeg altijd gelijk gebleven. De afgelopen tien jaar is het aantal nieuwe PTO-patiënten afgenomen. Vermoedelijk hangt deze daling samen met de ontwikkeling van diagnostische mogelijkheden, waardoor primaire tumoren vaker geïdentificeerd kunnen worden.

In het aantal nieuwe diagnoses PTO zijn uitzaaiingen zonder duidelijke bron bij volwassenen met alleen solide kankersoorten meegenomen. Hematologische kankers komen bij PTO namelijk niet voor en kanker bij kinderen betreft slechts in enkele gevallen een PTO. Patiënten met een PTO zijn bij diagnose gemiddeld rond de 75 jaar oud. In vergelijking met patiënten met andere kankersoorten is dit een hoge gemiddelde leeftijd bij diagnose. Mogelijk wordt dit verschil veroorzaakt doordat bij patiënten op leeftijd op verzoek of op aanraden van de specialist geen verdere belastende diagnostiek meer wordt ingezet, onder andere omdat de behandeling mogelijk te zwaar zou zijn. Een primaire tumor die in principe wel ontdekt had kunnen worden blijft in zo'n geval dus onbekend.

De gemiddelde hoge leeftijd van PTO-patiënten heeft ook sterk invloed op het feit of patiënten een behandeling aankunnen of niet.

Bekijk ook de cijfers over prevalentie, behandeling, overleving en sterfte.