Overleving Primaire Tumor Onbekend

De overleving van patiënten met een Primaire Tumor Onbekend (PTO) is gemiddeld kort, in vergelijking met andere uitgezaaide kankers. De helft van de patiënten overlijdt binnen 2 maanden na het eerste bezoek aan het ziekenhuis. Echter is de prognose voor een individuele patiënt lastig te voorspellen gezien de diversiteit in deze patiëntgroep. Patiënten die behandeld worden, hebben een betere overleving dan patiënten die geen behandeling krijgen, maar een betere overleving is niet alleen toe te schrijven aan het behandeleffect.

Een deel van de patiënten krijgt namelijk de diagnose PTO omdat nadere diagnostiek niet mogelijk is door een te slechte conditie van de patiënt. Logischerwijs is ook een behandeltraject voor deze patiënten te intensief. Patiënten met een betere conditie overleven waarschijnlijk langer, ongeacht of ze een behandeling krijgen of niet.

Relatieve overleving van PTO-patiënten die behandeld werden versus die niet behandeld werden. Deze relatieve overleving is gecorrigeerd voor de verwachte sterfte in de Nederlandse populatie. Hierbij wordt rekening gehouden met geslacht, leeftijd en kalenderjaar.
 

Bekijk ook de cijfers over incidentie, prevalentie, behandeling en sterfte.