Overleving kanker bij kinderen

De kans op overleving is in de laatste decennia sterk verbeterd voor kinderkanker. De 5-jaarsoverleving ligt inmiddels boven de 80%. Dat betekent dat 5 jaar na de diagnose kanker meer dan 80% van de kinderen nog in leven is. 

Klik voor vergroting

Retinoblastomen hebben de beste prognose met een 5-jaars overleving van 97% terwijl de prognose het slechtst is voor neuroblastomen met een 5-jaars overleving van 63%.

Klik voor vergroting

Lees meer over de incidentie en sterfte van/aan kinderkanker.