Overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor in Nederland

De wetenschappelijke kennis met betrekking tot prognostische factoren bij hoogradige hersentumoren bij kinderen beperkt zich tot op heden tot voorspellingen op basis van biologie of basale klinische gegevens. Het is daarom op dit moment lastig om de overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor nauwkeurig te voorspellen. Het doel van het project 'Overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor in Nederland' is om middels een integratieve benadering te komen tot betere prognostische factoren voor behandelrespons en overleving. Het project is september 2019 van start gegaan.

Als vertrekpunt beschrijft het project de incidentie en overleving van hersentumoren bij kinderen voor de afgelopen 30 jaar in Nederland. Hersentumoren zijn zeer heterogeen: recentelijke ontwikkelingen binnen de diagnostiek en pathologie zorgen ervoor dat er steeds meer bekend wordt over hersentumoren wat leidt tot een verdere verdeling van de tumorsoorten. Door terug te kijken in de tijd hoopt dit project inzicht te krijgen in het effect van deze veranderingen in classificatie op de incidentie en overleving van kinderen met hooggradige hersentumoren.

Hersentumoren zijn de meest voorkomende solide tumoren bij kinderen. Ongeveer de helft van deze tumoren zijn hooggradig. Hooggradige hersentumoren bij kinderen hebben een agressief beloop en beperkte behandelmogelijkheden. Mede hierdoor hebben kinderen met een hooggradige hersentumor een erg slechte prognose en is het doodsoorzaak nummer één onder kinderen met kanker.

Prognostische factoren

Door gebruik te maken van deze epidemiologische gegevens en deze te combineren met aanvullende klinische gegevens en biologische gegevens van de tumoren hopen we inzicht te krijgen in de relatie tussen tumor karakteristieken, diagnostiek en behandelstrategieën als voorspellers van overleving bij kinderen met een hooggradige hersentumor. Tot op heden is er geen integratieve benadering gebruikt die al deze facetten meeneemt in de voorspelling. Wij verwachten dat onze resultaten zullen bijdragen aan een nauwkeurige voorspelling op individueel patiënten niveau. 

Samenwerking

Dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief vanuit het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie en IKNL. Projectleiders zijn prof. dr. Eelco Hoving en prof. dr. Leontien Kremers van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Daarnaast werken specialisten die betrokken zijn bij de neuro-oncologische zorg (kinderoncologen, pathologen, radiologen) mee aan dit project.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. ir. Henrike Karim-Kos.

Projectleiders

Eelco Hoving (Prinses Maxifma Centrum)

Leontien Kremers (Prinses Maxima Centrum)

Samenwerkingspartner

Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Looptijd

2019-2023