Onderzoek kanker bij kinderen

Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn een belangrijke bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. In nauwe samenwerking met zorgprofessionals voeren de onderzoekers binnen het IKNL diverse onderzoeksprojecten uit met als doel om de zorg te optimaliseren. In het geval van kinderkanker wordt nauw samengewerkt met het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.Overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor in Nederland

De wetenschappelijke kennis met betrekking tot prognostische factoren bij hoogradige hersentumoren bij kinderen beperkt zich tot op heden tot voorspellingen op basis van biologie of basale klinische gegevens. Het is daarom op dit moment lastig om de overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor nauwkeurig te voorspellen. Het doel van het project 'Overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor in Nederland' is om middels een integratieve benadering te komen tot betere prognostische factoren voor behandelrespons en overleving. Het project is september 2019 van start gegaan.

lees verder

Vooruitgang in de strijd tegen kinderkanker in Nederland sinds de jaren negentig

In de laatste decennia is de 5-jaarsoverleving van kinderen met kanker in Nederland sterk gestegen van 30% naar bijna 80%. Desondanks lijkt de daling in de kankersterfte onder kinderen van 0-14 jaar in Nederland achter te blijven vergeleken met de rest van Noordwest-Europa. Het project 'Vooruitgang in de strijd tegen kinderkanker in Nederland sinds de jaren negentig' onderzocht trends in de incidentie, overleving en sterfte van kinderkanker in Nederland en vergelijkt die met andere landen.

lees verder