Onderzoek kanker bij kinderen

Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn een belangrijke bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. In nauwe samenwerking met zorgprofessionals voeren de onderzoekers binnen het IKNL diverse onderzoeksprojecten uit met als doel om de zorg te optimaliseren. In het geval van kinderkanker wordt nauw samengewerkt met het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.

Overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor in Nederland

Hersentumoren zijn de meest voorkomende solide tumoren bij kinderen. Ongeveer de helft van deze tumoren zijn hooggradig. Hooggradige hersentumoren bij kinderen hebben een agressief beloop en beperkte behandelmogelijkheden. Mede hierdoor hebben kinderen met een hooggradige hersentumor een erg slechte prognose en is het doodsoorzaak nummer één onder kinderen met kanker.
De wetenschappelijke kennis met betrekking tot prognostische factoren beperkt zich tot op heden tot voorspellingen op basis van biologie of basale klinische gegevens. Het is daarom op dit moment lastig om de overleving van kinderen met een hooggradige hersentumor nauwkeurig te voorspellen. Het doel van onze studie is om middels een integratieve benadering te komen tot betere prognostische factoren voor behandelresponse en overleving. 

lees verder

Vooruitgang in de strijd tegen kinderkanker in Nederland sinds de jaren negentig

In de laatste decennia is de 5-jaarsoverleving van kinderen met kanker in Nederland sterk gestegen van 30% naar bijna 80%. Desondanks lijkt de daling in de kankersterfte onder kinderen van 0-14 jaar in Nederland achter te blijven vergeleken met de rest van Noordwest-Europa. In dit project onderzoeken wij trends in de incidentie, overleving en sterfte van kinderkanker in Nederland en vergelijken die met andere landen.

lees verder