Incidentie kanker bij kinderen

In Nederland krijgen jaarlijks bijna 600 kinderen en tieners tot 18 jaar de diagnose kanker. Dit is inclusief de hersentumoren met een goedaardig gedrag. Kinderkanker komt iets vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De piek in incidentie zit bij de hele jonge kinderen en neemt daarna toe vanaf 10 jaar.

Klik voor vergrotingSoorten kanker bij kinderen

Naarmate kinderen ouder worden, zien we ook een verschuiving in het vóórkomen van de verschillende kankersoorten. In het eerste levensjaar zijn leukemie en neuroblastomen de meeste voorkomende vormen van kanker. Leukemie vormt ook het grootste deel van kinderkanker onder 1-9 jarigen. Hersentumoren omvatten bijna 1/3 van alle kinderkankers onder 5-9 jarigen. Bij 15-17 jarigen zijn de lymfomen verantwoordelijk voor een kwart van de soorten die vóórkomen op deze leeftijd. Kort samengevat: leukemie, neuro-, retino, nier- en leverblastomen nemen af met toenemende leeftijd, terwijl lymfomen, bot-, kiemcel- en epitheliale tumoren dan juist vaker gaan voorkomen.

Klik voor vergroting

Lees meer over de overleving en sterfte van/aan kinderkanker.