Overleving huidkanker

De overleving van plaveiselcelcarcinoom (PCC) is hoog en is over de jaren licht verder gestegen. Tien jaar na de diagnose is ongeveer 90% van de patiĆ«nten met PCC nog in leven. Voor melanoom is er over de jaren een duidelijke verbetering in de relatieve 10-jaarsoverleving: deze is tussen 1991 en 2016 gestegen van 78% naar 86%. Aan basaalcelcarcinoom (BCC) overlijden in principe geen patiĆ«nten (en de overleving is om die reden niet getoond).

Onderstaande grafieken tonen de relatieve overleving, dat wil zeggen dat er is gecorrigeerd voor de normale levensverwachting op basis van de sterftetafels naar leeftijd en geslacht.