Overleving huidkanker

De overleving van plaveiselcelcarcinoom (PCC) is hoog en is over de jaren licht verder gestegen. Tien jaar na de diagnose is ongeveer 90% van de patiĆ«nten met PCC nog in leven. Voor melanoom is er over de jaren een duidelijke verbetering in de overleving. De relatieve 5-jaarsoverleving is tussen 1991 en 2017 gestegen van 83% naar 92%. Aan basaalcelcarcinoom (BCC) overlijden in principe geen patiĆ«nten (en de overleving is om die reden niet getoond).

Onderstaande grafieken tonen de relatieve overleving, dat wil zeggen dat er is gecorrigeerd voor de normale levensverwachting op basis van de sterftetafels naar leeftijd en geslacht. De cijfers voor 2022 en 2023 zijn nog niet definitief.