Behandeling hersentumoren

Wanneer een patiënt met een glioom in aanmerking komt voor een operatie, wordt indien mogelijk zoveel mogelijk tumorweefsel weggehaald (resectie). Als resectie niet mogelijk is, wordt een biopt afgenomen om de diagnose te kunnen stellen.

Gliomen

Voor een optimale tumorgerichte behandeling van een glioom vindt na chirurgie behandeling plaats die kan bestaan uit radiotherapie, radiotherapie gecombineerd met chemotherapie (chemoradiatie) en/of chemotherapie. De keuze voor de nabehandeling wordt met name bepaald aan de hand van patiënt- en tumorkarakteristieken. Van de patiënten die zijn geopereerd, krijgt ruim driekwart een vervolgbehandeling (76,4%). Ruim de helft (57,4%) krijgt behandeling met radiotherapie gecombineerd met chemotherapie; dit percentage neemt toe over de tijd (van 50,3% in 2014 tot 62,7% in 2017).

Lees meer over de incidentieoverleving en prevalentie van hersentumoren.