Sterfte blaaskanker

Elk jaar overlijden er ruim 1.200 mensen in Nederland aan blaaskanker. De sterfte aan blaaskanker is de afgelopen decennia over het algemeen gestegen. Dit komt grotendeels omdat meer mensen blaaskanker hebben gekregen, zie incidentie

Blaaskanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Er sterven daarom ook meer mannen dan vrouwen aan blaaskanker.

Lees meer over de incidentie van blaaskanker.