Overleving blaaskanker

Patiënten met niet-spierinvasieve blaastumoren hebben een grote kans op genezing. Meer dan 90% van de patiënten leeft nog 5 jaar na diagnose. Patiënten met spierinvasieve tumoren hebben een slechtere 5-jaarsoverleving. Meer dan de helft van deze patiënten is 5 jaar na de diagnose overleden aan blaaskanker. De prognose van patiënten met gevorderde blaaskanker is vooralsnog slecht. Na 5 jaar is slechts 1 op de 10 van deze patiënten nog in leven.

In onderstaande grafiek ziet u hoeveel patiënten per jaar na de diagnose nog in leven zijn voor 3 periodes van tien jaar. 

Onderstaande grafiek toont de overleving per stadium voor de TNM 7e editie (diagnosejaren 2010-2016).

Stadiumverdeling

Ongeveer 70% van de patiënten heeft bij de diagnose blaaskanker een niet-spierinvasieve tumor. Hiervan is het grootste deel niet invasief groeiend (Ta en CIS). Bij bijna 20% van de patiënten is de blaastumor bij de diagnose al in de spierlaag gegroeid. Bij ongeveer 10% van de patiënten is de ziekte bij diagnose al in gevorderd stadium en dus niet meer beperkt tot de blaas (zie onderstaande afbeelding).

In tegenstelling tot veel andere soorten van kanker, is de overleving van patiënten met blaaskanker de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd. Momenteel zijn er echter nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van blaaskanker, zoals immunotherapie, die mogelijk de overleving van deze patiënten zullen verbeteren.

Lees meer over de incidentiebehandelingprevalentie en sterfte van blaaskanker.