Overleving blaaskanker

Patiënten met oppervlakkige blaastumoren hebben een grote kans op genezing. Meer dan 90% van de patiënten leeft nog 5 jaar na diagnose. Patiënten met spierinvasieve tumoren hebben een slechtere 5-jaarsoverleving. Meer dan de helft van deze patiënten is 5 jaar na de diagnose overleden aan blaaskanker. De prognose van patiënten met gevorderde blaaskanker is vooralsnog slecht. Na 5 jaar is slechts 1 op de 10 van deze patiënten nog in leven.

Stadiumverdeling

Ongeveer 70% van de patiënten heeft bij de diagnose blaaskanker een oppervlakkige tumor. Hiervan is het grootste deel niet invasief groeiend (Ta en CIS). Bij bijna 20% van de patiënten is de blaastumor bij de diagnose al in de spierlaag gegroeid. Bij ongeveer 10% van de patiënten is de ziekte bij diagnose al in gevorderd stadium en dus niet meer beperkt tot de blaas (zie onderstaande afbeelding).

Klik voor vergroting

In tegenstelling tot veel andere soorten van kanker, is de overleving van patiënten met blaaskanker de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd. Momenteel zijn er echter nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van blaaskanker, zoals immunotherapie, die mogelijk de overleving van deze patiënten zullen verbeteren.

Klik voor vergroting

Lees meer over de incidentiebehandeling en prevalentie van blaaskanker.