Incidentie blaaskanker

Ongeveer 6.700 mensen per jaar krijgen voor het eerst de diagnose blaaskanker, dit zijn zowel invasieve als niet-invasieve tumoren. Blaaskanker komt ongeveer 3 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Blaaskanker staat bij zowel mannen als bij vrouwen in de top 10 van meest voorkomende vormen van kanker, indien ook de niet-invasieve tumoren worden meegeteld. Bij mannen is het de zesde en bij vrouwen de tiende meest voorkomende kankersoort.

Het aantal nieuwe patiƫnten met blaaskanker is de afgelopen jaren gestegen. Dit komt onder andere doordat er meer mensen wonen in Nederland en mensen gemiddeld ouder worden.

De gestandaardiseerde incidentie (European Standardized Rate) is een weergave van het aantal diagnoses per 100.000 mensen waarbij de leeftijdsverdeling over verschillende jaren gelijk is getrokken. Bij mannen is deze gestandaardiseerde incidentie redelijk stabiel over de laatste jaren en lijkt het af te nemen, terwijl deze bij vrouwen blijft toenemen.

De RESR (Revised European Standardized Rate) is een nieuwe maat voor correctie voor leeftijdsopbouw in de Europese bevolking, gebaseerd op de Europese bevolkingsopbouw in 2010.

Roken is een risicofactor voor blaaskanker. Vrouwen begonnen historisch gezien later met roken dan mannen; de toename van blaaskanker bij vrouwen volgt de toename van het aantal vrouwen dat rookte vanaf de jaren ‘80. Onder mannen is er eerder een afname in het aantal rokers gekomen en deze afname wordt gevolgd door de afname van blaaskanker bij mannen.

Lees meer over de behandeling, overlevingprevalentie en sterfte van blaaskanker.