Sterfte baarmoederhalskanker

Over de afgelopen decennia overleden gemiddeld ongeveer 200 vrouwen per jaar aan baarmoederhalskanker. Ongeveer de helft van deze vrouwen was jonger dan 60 jaar. Er is een duidelijk daling te zien in de afgelopen 3 decennia, zowel wanneer gecorrigeerd voor groei en vergrijzing van de bevolking als in absolute cijfers; 30 jaar geleden overleden nog gemiddeld 300 vrouwen per jaar aan baarmoederhalskanker.

Totaaloverzicht cijfers baarmoederhalskanker

Op deze pagina staat een overzicht van de incidentie, prevalentie, regionale verschillen en behandeltrends van baarmoederhalskanker. 

De sterfte aan baarmoederhalskanker bereikte in 2011 een laag punt met 189 vrouwen in Nederland. In 2015 en 2016 was de sterfte hoger met 207 en 229 vrouwen die overleden aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.