Cijfers baarmoederhalskanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is de landelijke oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiĆ«nten sinds 1989. De data die hierin zijn opgeslagen, worden verzameld door speciaal hiervoor opgeleide datamanagers. Het gaat daarbij om informatie over diagnostiek (beperkt), tumorkarakteristieken en initiĆ«le behandeling.

Totaaloverzicht cijfers baarmoederhalskanker

Op deze pagina staat een overzicht van de incidentie, prevalentie, regionale verschillen en behandeltrends van baarmoederhalskanker. 

Hoe wordt baarmoederhalskanker geregistreerd?

Itemset cervix carcinoom

NKR Cijfers

Gegevens over baarmoederhalskanker uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn te raadplegen via NKR Cijfers. Het is mogelijk om zelf cijfers, tabellen en grafieken samen te stellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en stadium. Deze figuren gemaakt met NKR Cijfers mogen met bronverwijzing (I.e. Cijfersoverkanker.nl) worden overgenomen. Door bij ‘aantallen’ de Crude Rate (CR) te selecteren, worden de cijfers getoond als het aantal vrouwen dat de diagnose baarmoederhalskanker kreeg per 10.000 inwoners. Hier wordt dus gecorrigeerd voor de groeiende Nederlandse bevolking. Door European Standardized rate (ESR) te selecteren, wordt ook gecorrigeerd voor de gestegen gemiddelde leeftijd in Nederland. 

Cijfers op maat  

IKNL maakt ook zelf regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Deze overzichten en artikelen worden gepubliceerd in de vakbladen en op NKR cijfers. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat.

Facts and figures

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van baarmoederhalskanker. Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl).