Vooruitgang in de strijd tegen kinderkanker in Nederland sinds de jaren negentig

In de laatste decennia is de 5-jaarsoverleving van kinderen met kanker in Nederland sterk gestegen van 30% naar bijna 80%. Desondanks lijkt de daling in de kankersterfte onder kinderen van 0-14 jaar in Nederland achter te blijven vergeleken met de rest van Noordwest-Europa. Het project 'Vooruitgang in de strijd tegen kinderkanker in Nederland sinds de jaren negentig' onderzocht trends in de incidentie, overleving en sterfte van kinderkanker in Nederland en vergelijkt die met andere landen.

Dit project, dat liep van december 2015 tot juni 2019, keek ook naar de veranderingen in de behandeling en de plaats van behandeling van kinderen en adolescenten met kanker (leeftijd bij diagnose tot en met 17 jaar). Dit onderzoek werd uitgevoerd bij de meest voorkomende soorten kinderkanker: leukemieën, lymfomen en neuroblastomen. De uitkomsten fungeerden ook als nulmeting voor een zogenaamde ‘impact assessment’ van het nationale kinderkankercentrum (prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie) in Nederland.

Informatie over overlevingskansen zijn niet alleen belangrijk om nieuwe behandelingen te evalueren, maar kunnen ook gebruikt worden door artsen om kinderen en hun ouders te informeren en te adviseren over up-to-date prognoses.

Samenwerking

Dit onderzoek was een gezamenlijk initiatief vanuit het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het ErasmusMC en IKNL. Projectleiders zijn prof. dr. Rob Pieters en prof. dr. Leontien Kremers (Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie) en prof. dr. Jan Willem Coebergh (ErasmusMC). Daarnaast werkten specialisten die betrokken zijn bij de kinderoncologische zorg (kinderoncologen, pathologen, radiologen en radiotherapeuten) mee aan dit project.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. ir. Henrike Karim-Kos, onderzoeker.

Projectleiders

Rob Pieters (Prinses Maxima Centrum)

Leontien Kremers (Prinses Maxima Centrum)

Jan Willem Coebergh (Erasmus MC)

Samenwerkingspartners

Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Erasmus MC

Subsidieverlener

KiKa

Looptijd

2015-2019