Goed Voorbeeld: Zorgconsulent Palliatieve Fase

Wat is het?
Zorgconsulenten Palliatieve Fase zijn verpleegkundigen met niveau 4 en 5 of master-niveau met ervaring in ziekenhuis, verpleeghuis of in de thuiszorg. De zorgconsulenten zijn deels werkzaam in de uitvoerende zorgverlening op hun eigen werkplek en worden minimaal een dagdeel per week vrijgemaakt voor taken binnen hun functie als Zorgconsulent Palliatieve Fase. Zo is met een beperkte investering in de zorgorganisatie toch structureel meer aandacht voor palliatieve zorg te bewerkstelligen.

De Zorgconsulent Palliatieve Fase heeft als hoofdtaak het procesmatig ondersteunen van de zorgverleners bij het proactief plannen en verlenen van palliatieve zorg. De zorgconsulent voert deze zorg niet zelf uit, maar heeft een rol als klankbord, adviseur en bemiddelaar. Specifieke taken zijn:
 • Het adviseren en ondersteunen van zorgteams of afdelingen bij:
  • vaststellen of cliënten/bewoners in aanmerking komen voor specifieke palliatieve zorg;
  • vaststellen van problemen en behoeften van deze cliënten en hun familie en opstellen van een proactief zorgplan, met aandacht voor de gewenste plaats van overlijden;
  • het inschakelen van of overleggen met andere disciplines of consulenten, zoals bijvoorbeeld experts van een palliatief consultatieteam.
 • Ondersteunen van zorgverleners, medebewoners en indien gewenst familie.
 • Het geven van voorlichting en scholing over palliatieve zorg binnen de zorginstelling.
 • Onderhouden van externe contacten, bijvoorbeeld met de netwerkcoördinator palliatieve zorg en het consultatieteam palliatieve zorg.Wat heb je nodig?
Voor de implementatie van de functie is een handleiding geschreven.Meer informatie is te lezen in:

 • Galesloot C., van Boekel R., Krol R., Nogarede R., Verschuur E. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Handleiding voor implementatie. Nijmegen: IKNL, 2012
 • Verschuur EML, Nogarede RFC, Krol RJA. Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie. HAN/IKNL: Nijmegen, 2013
Ondersteuning
Om Zorgconsulent Palliatieve Fase te kunnen zijn, volgt men de cursus Zorgconsulent Palliatieve Zorg bij HAN VDO. Tijdens de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de uitrol van de functie in eigen organisatie.

Uitgebreide informatie
Meer informatie is te vinden op: www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/zorgconsulent-palliatieve-zorg

Contactpersoon
Heeft u vragen over de Zorgconsulent Palliatieve Fase? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

Els M.L. Verschuur
associate lector               
E: els.verschuur@han.nl
T: 06 55 20 20 07

of:

Yvonne van de Wiel
coördinator cursus Zorgconsulent Palliatieve Fase
E: yvonne.vandewiel@han.nl
T: 06 11 47 68 58 logo HAN
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: