Werkgroepen

IKNL ondersteunt en coƶrdineert werkgroepen van deskundigen. Deze zijn landelijk of regionaal georganiseerd.

Landelijke werkgroepen

In de landelijke werkgroepen vindt landelijke afstemming plaats over diagnostiek en behandeling van kankerpatiƫnten en over nazorg en palliatieve zorg. De taken van de landelijke werkgroepen zijn:

  • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 
  • landelijke advisering voor beleidsvraagstukken 
  • bijdragen aan bij- en nascholing

Regionale werkgroepen

In de regionale oncologische werkgroepen stemmen artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere deskundigen hun beleid op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg met elkaar af.
De regionale werkgroepen spelen een belangrijke rol bij implementatie in de zorginstellingen.

Lidmaatschap

Indien u lid wilt worden van een werkgroep, neem dan contact op met de adviseur van het betreffende tumorteam